Το openarchives.gr είναι το μεγαλύτερο αρχείο ελληνικού πολιτισμού

Με 460.000 ψηφιακά τεκμήρια η μεγαλύτερη ελληνική πύλη επιστήμης και πολιτισμού προσφέρει νέες δυνατότητες αναζήτησης στους χρήστες. 

Ενιαία αναζήτηση σε 68 ψηφιακές συλλογές με 460.000 ψηφιακά τεκμήρια, σε ένα νέο διαδικτυακό περιβάλλον, προσφέρει το openarchives.gr, η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη πρόσβασης σε ελληνικό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, η οποία πλέον έχει ανανεωμένο εικαστικό σχεδιασμό, βελτιωμένους τρόπους πλοήγησης και νέες δυνατότητες αναζήτησης για τους χρήστες.

Σε ένα εύχρηστο περιβάλλον, ο χρήστης μπορεί, από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά και αρχεία περιοδικών, ερευνητικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, χάρτες, παρτιτούρες, γκραβούρες κλπ, που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεματικών περιοχών όπως την Ιστορία, τη Μουσική, τα Οικονομικά ή το Μάρκετινγκ.

openarchives.gr2

Το περιεχόμενο αυτό, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται το operarchives.gr, βρίσκεται κατανεμημένο σε επιμέρους ψηφιακές βιβλιοθήκες, αποθετήρια και συλλογές στο διαδίκτυο και εντοπίζεται δύσκολα από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης.

Οι συλλογές προέρχονται από 50 έγκριτους φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς πολιτισμού, επιστημονικές εταιρείες, δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές ιδρυμάτων.

openarchives.grΟ εμπλουτισμός του openarchives.gr είναι συνεχής, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την ανάδειξη νέων συλλογών. Στο πλαίσιο αυτό, φορείς οι οποίοι διαθέτουν έγκριτο πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο και ενδιαφέρονται να το καταστήσουν διαθέσιμο μέσω της μηχανής αναζήτησης openarchives.gr, μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ΕΚΤ.

Η αναβάθμιση της πύλης openarchives.gr πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ.