Οργανωτικές αλλαγές στον ΟΤΕ: Ποιοι κλάδοι αποσχίζονται και περνούν σε θυγατρικές του Ομίλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που αποφάσισε το ΔΣ της εταιρείας.

Την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) αποφάσισε το Δ.Σ. του ΟΤΕ, με απορρόφηση από εταιρείες που ανήκουν κατά 100% στον Όμιλο ΟΤΕ, με ημερομηνία λογιστικών καταστάσεων την 30ή Ιουνίου 2020.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTΕ, θυγατρικής της ΟΤΕ Α.Ε. κατά 100%, αποφάσισε σήμερα την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των αντίστοιχων κλάδων της COSMOTE με απορρόφηση από εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ. Με τις ανωτέρω αποφάσεις επιδιώκεται, σύμφωνα με την εταιρεία, η ορθολογικότερη λειτουργική δομή, η ευελιξία και η εξειδίκευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου ΟΤΕ.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων, σύμφωνα με το νόμο, εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ με επιστολή του ενημέρωσε τους εργαζομένους, σχετικά με την πορεία του σχεδιαζόμενου μετασχηματισμού των βασικών λειτουργιών του ομίλου ΟΤΕ, που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη.