Ως 31 Μαρτίου οι συνομιλίες Ελλάκτωρ – Wade Adams για την πώληση της Άκτωρ

Ως 31 Μαρτίου οι συνομιλίες Ελλάκτωρ – Wade Adams για την πώληση της Άκτωρ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ αποφάσισε να παραχωρήσει στην WA&AD περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 31.03.2023

Μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 θα διαρκέσουν οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις της Ελλάκτωρ με την Wade Adams και Adamas Group  για την πώληση της Άκτωρ.  Όσον αφορά τα περί πώλησης του 25% του κλάδου ΑΠΕ, η Ελλάκτωρ αναφέρει ότι εξετάζει τις επιλογές της.

Eιδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σε απάντηση του από 30.01.2023 ερωτήματος του ΧΑ, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έγινε αποδέκτης κοινής προσφοράς (η «Προσφορά») των εταιρειών WADE ADAMS HELLAS SMSA και ADAMAS GROUP LIMITED («WA & AD») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην θυγατρική της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» με τις οποίες ξεκίνησε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις. Η Προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας, παροχής εγγυήσεων υπό όρους αμοιβαία αποδεκτούς και τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παραχωρήσει στην WA&AD περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 31.03.2023Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Εταιρεία θα προβεί σε πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος και των όρων της συναλλαγής.

«Εξετάζουμε επιλογές για τον κλάδο ΑΠΕ»

Ως προς τα σχετικά δημοσιεύματα για την πώληση του 25% του κλάδου ΑΠΕ (η «Συμμετοχή»), η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της ενεργού διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που διαθέτει, εξετάζει διαρκώς επιλογές για την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Η Εταιρεία διευκρινίζει ωστόσο, ότι δεν έχει λάβει οιαδήποτε σχετική απόφαση, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: