Ως και 2,5 εκατ. λιγότεροι μπορεί να είναι οι Έλληνες ως το 2050

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολύ ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας για το δημογραφικό από ειδική επιστημονική επιτροπή της Βουλής.

Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα για το μέλλον του πληθυσμού της Ελλάδας σε έκθεση που συνέταξε ειδική επιστημονική επιτροπή της Βουλής, για το δημογραφικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο τέλος του 2035 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι μειωμένος κατά 0,45 έως και 1,4 εκατ. άτομα σε απόλυτες τιμές –  συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι οι Έλληνες θα είναι 10,4 έως 9,5 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. που ήταν το 2015.

Στα επόμενα χρόνια και μέχρι το τέλος του 2050, ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο:  η πρόβλεψη κυμαίνεται από 10,0 έως 8,3 εκατ. έναντι 10,9 εκατομμύρια το 2015. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μία μείωση σε απόλυτες τιμές από 0,8 έως και 2,5 εκατομμύρια!

Ο πληθυσμός γερνά

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2035 το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσμό  (20,9%  και 2,8% αντίστοιχα το 2015) αναμένεται να κυμανθεί από 27,9% -27,2% για τους πρώτους και 4,1%- 4,5% για τους δεύτερους.

Αντίθετα, τα ποσοστά των νέων (0-14 ετών και 0-18 ετών) από 11,0% έως 12,4%  για τους πρώτους και 15,8% – 14,2% για τους δεύτερους αντίστοιχα.