Ως τις 18 Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο η Μαΐλλης ΑΕΒΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την εξαγορά των λοιπών μετοχών από τη H.I.G. Luxembourg Holdings.

Στις 18 Νοεμβρίου σταματά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας Μ.Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ – Συστήματα & Τεχνολογία Βιομηχανικής Συσκευασίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφαση του ΔΣ, ενέκρινε το από 10.10.2014 αίτημα της H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l , για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των λοιπών μετοχών της Μ.Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ που δεν αποκτήθηκαν κατά την από 30-6-2014 υποχρεωτική δημόσια πρόταση της H.I.G. Luxembourg Holdings.

Σύμφωνα με την ίδια ως άνω εγκριτική απόφαση, ως ημέρα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου 2014.