Όταν η επιχειρηματικότητα γίνεται αυτοσκοπός

O Δήμος Αθηναίων παίρνει την τύχη της πόλης στα χέρια του και χτίζει ένα πρότυπο επιχειρηματικό δίκτυο. 

Το όραμα για στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της Αθήνας, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημοσίων οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κλαδικών φορέων, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τη δημιουργία του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας Δήμος αναλαμβάνει να υλοποιήσει μια τέτοια πρωτοβουλία και να διαχειριστεί κοινοτικά κονδύλια ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ που κατευθύνονται προς τον παραγωγικό ιστό της χώρας και συγκεκριμένα προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά γίνεται η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά. Υπό την ηγεσία ενός Δήμου έχει αρχίσει να λειτουργεί ένα ολόκληρο δίκτυο, όπου όλοι οι φορείς βλέπουν το κοινωνικό συμφέρον, δεν αισθάνονται ανταγωνισμό και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Ακολουθώντας αντίστοιχα παραδείγματα πόλεων του εξωτερικού, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών θα αφηγηθεί στο αναπτυξιακό συνέδριο, που θα λάβει χώρα στις 18 Ιουνίου στην Αθήνα, τη δική της ιστορία στον κόσμο των επιχειρήσεων συστήνοντας παράλληλα στο κοινό το Επιχειρηματικό Συμβούλιο, το οποίο και θα χαράσσει την επιχειρηματική στρατηγική του Δήμου. Ο διάλογος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα επιχειρηματικότητας και η απευθείας σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας είναι γεγονός, καθώς δίνεται έμφαση στη στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι, εάν δεν πάρουμε την τύχη της πόλης στα χέρια μας και δεν απογαλακτιστούμε από τις κεντρικές δομές του κράτους, το οποίο παραδοσιακά διαχειρίζεται θέματα όπως η τουριστική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δεν θα καταφέρναμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως πόλη. Αυτή η σκέψη ενσωματώνεται στο γενικότερο όραμά μου για τον Δήμο της Αθήνας που είναι να επιστρέψουμε στην Αθήνα, κάτοικοι, επιχειρηματίες, επισκέπτες, επενδυτές» αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.

α γίνει αυτό το όραμα πράξη είναι ο στόχος του δήμου και σε αυτό, δεν είναι μόνος του. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Καμίνης απαιτείται η κινητοποίηση των δυνάμεων της πόλης, δηλαδή της τοπικής οικονομίας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Βασικές υπηρεσίες του Δικτύου είναι η παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις με ημερίδες και συνέδρια, καθώς και η εξατομικευμένη συμβουλευτική προς επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τα σχέδια μεγαλόπνοα, αφού μέχρι το τέλος του 2015 υπολογίζεται πως μέσω του Δικτύου θα προκύψουν δώδεκα εξειδικευμένες μελέτες επιχειρηματικότητας, θα στηριχθούν 1.500 επιχειρήσεις της Αττικής, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 250 εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, εκθέσεις και φεστιβάλ, ενώ θα διοργανωθούν δέκα επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για στήριξη της πραγματικής οικονομίας ο Δήμος Αθηναίων, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας για την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας, εστιάζει πλέον στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, στις νέες τεχνολογίες, στη δημιουργική βιομηχανία, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα σε πειραματικό επίπεδο και στη προσέλκυση επενδύσεων. Με τον ίδιο τρόπο που η Αθήνα προωθείται ως προορισμός για επισκέπτες, έχει αρχίσει να προωθείται, μεταξύ άλλων, ως προορισμός για εταιρείες και επενδύσεις.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι το μέλλον θα μπορέσει να είναι λαμπρό, όταν και εφόσον επέλθει μια σχετική σταθερότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο κινούνται η χώρα και οι επιχειρήσεις. Μετά από πέντε χρόνια βαθιάς ύφεσης, υπάρχουν ακόμα επιχειρήσεις που αντιστέκονται. Αυτοί οι επιχειρηματίες έχουν αποδείξει ότι είναι ικανότατοι. Έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή μαγιά πάνω στην οποία πρέπει δήμος, φορείς και κράτος να χτίσουμε» αναφέρει ο Γιώργος Καμίνης.

Στο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας που εντάσσεται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Έργο: Αθήνα» και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ, συμμετέχουν εννέα σημαντικοί φορείς που έχουν επιφορτιστεί με τη στήριξη, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, καινοτόμων ιδεών και επιχειρήσεων που καταγράφουν μια αναπτυξιακή δυναμική.

«Το στοίχημα είναι όλοι αυτοί οι φορείς να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά και μέσα από αυτό να παράγονται συνέργειες, οι οποίες θα επιτρέψουν την άνθηση της καινοτομίας, αλλά και τον μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας από εσωστρεφή σε εξωστρεφή. Σε ό,τι κάνουμε, ο απώτερος στόχος είναι να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να υποβοηθήσει ο δήμος την αγορά» επισημαίνει ο δήμαρχος της Αθήνας.

Ας τους γνωρίσουμε

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, αποτελεί μια καινοτόμο δράση στον τομέα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης που επικεντρώνεται στη δημιουργία συνθηκών και υποδομών για την ανάπτυξη δυναμικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που καθιστούν την Αθήνα πρότυπο και κινητήριο δύναμη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Από τη σύστασή της, μια επιχείρηση λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες και συμβουλευτική υποστήριξη τόσο στην εκκίνηση, όσο στην εξεύρεση χρηματοδότησης, αλλά και την ανάπτυξη των εξαγωγών.

ΕΠΙ.νοώ

Μια μικρή αλλά ευέλικτη ομάδα ξεκινάει από το Πολυτεχνείο και πλέον βρίσκεται ανεξάρτητη σε δικά της γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, έτοιμη να φιλοξενήσει ιδέες και ομάδες. Η ικανότητα διάγνωσης των επιχειρηματικών ιδεών και η απόφανση για τη δυνατότητα ή όχι υλοποίησής τους είναι το «δυνατό χαρτί» του ΕΠΙ.νοώ. Λειτουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και συντονίζει τις υπάρχουσες ομάδες που δραστηριοποιούνται υπό τη σκέπη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ

Αν είστε νέος επιχειρηματίας και δεν ξέρετε πώς να καταρτίσετε το επιχειρηματικό σας πλάνο, τότε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας είναι μονόδρομος. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στοχεύει στην ενίσχυση κάθε αθηναϊκής επιχείρησης σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης με εξειδικευμένους συμβούλους να υπόσχονται την ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου υλοποίησης μέσα σε δύο μήνες.

ΘέΑ

Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της πόλης της Αθήνας, μέσω της ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα. Η θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων θα φιλοξενήσει περί τις 50 startups για μια περίοδο έως 18 μήνες, με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, σε τομείς που είτε σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες είτε είναι παραδοσιακά επαγγέλματα που θέλουν να διαφοροποιηθούν μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του Έργου Αθήνα υλοποιεί το έργο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», αποσκοπώντας στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΓΠΑ έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, την περιοχή στην οποία εδρεύει, την περιφέρεια και, γενικότερα την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

EkinisiLAB

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, για τη δημιουργία οργανωμένου περιβάλλοντος εκκόλαψης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από νέους που χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο. Στο περιβάλλον του EkinisiLAB δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και δικτύωσης αξιοποιώντας την τεχνογνωσία υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ. Παρέχεται σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών με διεθνή προοπτική, καθώς και στοχευμένη επικοινωνιακή προβολή της νεοσύστατης επιχείρησης, με τις  απαραίτητες δράσεις προώθησης της εταιρικής της ταυτότητας, όπως επίσης υπηρεσίες έρευνας αγοράς και στοιχεία αγορών εξωτερικού.

COINS

Εάν ένα νόμισμα έχει δύο όψεις, τότε το COINS προβάλλει σίγουρα την εικόνα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Παρεμβαίνει στις στοχευμένες αγορές και στις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους, με εισαγωγή καινοτόμων νέων τεχνολογιών-διεργασιών, όσο και στους κλάδους νέων τεχνολογιών εθνικής προτεραιότητας.

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Kαινοτομίας

To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Kαινοτομίας (Athens Center for Εntre-preneurship and Innovation) υλοποιεί την Πράξη «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ» που υπάγεται στο «Έργο: Αθήνα» και τελεί υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Ανάλογα με τη στρατηγική αξιοποίησης, η ομάδα υποστηρίζεται από το Κέντρο με μια γκάμα υπηρεσιών ώστε να ωριμάσει επιχειρηματικά και να κάνει τα επόμενα βήματα προς την ίδρυση και ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχείρησης.  Μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η αξιολόγηση της τεχνικής και επιχειρηματικής ωριμότητας του ερευνητικού αποτελέσματος, θέματα κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, ανάλυση αγοράς, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, οικονομική αποτίμηση της ιδέας ή/και τεχνολογίας, νομική υποστήριξη κ.λπ.

ΙΝΝOVATHENS

Ένας κόμβος ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην «Τεχνόπολη», σε έναν χώρο με ιδιαίτερους συμβολισμούς σε σχέση με την ανάπτυξη, την καινοτομία και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αθήνας υποδέχεται δημιουργικούς ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, μέντορες, ερευνητές, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταλλάξουν γνώση, ερεθίσματα, τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από επαγγελματικές συναντήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς και φεστιβάλ καινοτομίας.