Παΐρης: Μεγάλη υποχώρηση 32,7% στα EBITDA στο εννεάμηνο του 2021, στις 908 χιλ. ευρώ 

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Αυξημένος κατά 8,1% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών της Παΐρης στο εννεάμηνο του 2021, στα 9,63 εκατ. ευρώ, εναντι 8,91 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Ωστόσο, τα κέρδη EBIT κατέγραψαν πτώση 46,8%, στις 480,7 χιλ. ευρώ, από 903,5 χιλ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν στις 110,9 χιλ. ευρώ από 310,9 χιλ. ευρώ και τα EBITDA κατά 32,7% στις 907,9 χιλ. ευρώ από 1,34 εκατ. ευρώ το 2020. 

΄Oπως αναφέρει η εταιρεία, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30/09/2021 αυξήθηκαν, καθώς Όμιλος κατέγραψε κέρδη και στο 9μηνο του 2021, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2020. 

Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, οι επιπτώσεις της, δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίδραση στη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2021. 

Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης έχει επηρεάσει ανοδικά τις τιμές των πρώτων υλών καθώς και του μεταβλητού κόστους γενικότερα, όπως αποτυπώνεται και στα μικτά κέρδη του Ομίλου κατά την 30/09/2021 σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Εν τούτοις, η Διοίκηση της Εταιρείας, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις, ώστε περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα της.