Παγκόσμια πρωτοβουλία της PMI για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου

Η εταιρεία ανακοίνωσε δράσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Η Philip Morris International («PMI») ανακοίνωσε τα 32 έργα που επιλέχθηκαν κατά τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης του PMI IMPACT, μίας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την υποστήριξη οργανισμών σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που αφορούν στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων και των εγκλημάτων που συνδέονται με αυτό. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του PMI IMPACT αξιολόγησε και επέλεξε τα έργα αυτά ανάμεσα σε περισσότερες από 200 προτάσεις.

Τα προγράμματα προέρχονται από δημόσιους, ιδιωτικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, από 18 χώρες. Το ύψος της επιχορήγησης που θα κατανεμηθεί στον πρώτο γύρο του PMI IMPACT, ανέρχεται περίπου σε 28 εκατ. δολάρια. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα προγράμματα που επιλέχθηκαν, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, σύμφωνα πάντα με τη θεματική ενότητα του πρώτου γύρου. Πολλά έργα υπερβαίνουν το στόχο της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων και προχωρούν στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, του διαδικτυακού και φυσικού λαθρεμπορίου, και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφορετικών μορφών λαθρεμπορίου».

Τα προγράμματα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα δύο χρόνια, περιλαμβάνουν:

Έρευνα σχετικά με το εύρος και τις κινητήριες δυνάμεις του παράνομου εμπορίου

Τεχνικές λύσεις και εξοπλισμό για την υποστήριξη του έργου των διωκτικών Αρχών

Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας και της επάρκειας των διωκτικών Αρχών και άλλων φορέων

Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για μεγαλύτερη διατομεακή συνεργασία

Η λίστα με τα επιλεγμένα προγράμματα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του PMI IMPACT. Το PMI IMPACT θα καλέσει σύντομα τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου χρηματοδότησης. Η PMI έχει δεσμεύσει 100 εκατομμύρια δολάρια για τους τρεις γύρους χρηματοδότησης του PMI IMPACT.