Παγκρήτια Τράπεζα: Τώρα είναι η ώρα να ορίσουμε το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος

Παγκρήτια Τράπεζα: Τώρα είναι η ώρα να ορίσουμε το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος
Η ευαισθητοποίηση για την αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας συνδέεται με το momentum της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από την Ηρώ Φερεντίνου, Chief Operating & Transformation Officer της Παγκρήτιας Τράπεζας

Η Ελλάδα χαράσσει πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα. Η ειδοποιός διαφορά, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, είναι ότι οφείλουμε οι πράξεις που οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία να διαφυλάσσουν το μέλλον των επόμενων γενεών. Για τη χώρα μας, μετά τα χρόνια της πανδημίας, η οποία είχε ακολουθήσει μια μακρά οικονομική ύφεση, υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης.

Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και της δυναμικής των ελληνικών τραπεζών δημιουργεί σήμερα θετικές συνθήκες που τροφοδοτούν τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Προωθείται μια νέα νοοτροπία που στηρίζει την καινοτομία και την ανάπτυξη. Διατίθενται χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούν κίνητρα και στηρίζουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενισχύουν την «πράσινη» μετάβαση και εισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Στόχευση στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι τράπεζες, με βάση τη στρατηγική τους, τροφοδοτούν την αλλαγή που συντελείται. Στηρίζουν μεγάλα επενδυτικά έργα, δημιουργούν εξειδικευμένες λύσεις και λειτουργούν συμβουλευτικά για τις μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Το RRF, τα διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα, απευθύνονται στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης αξιοποίησή τους.

Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει βασική της στόχευση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμμετέχει στην πλειονότητα των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και διαθέτει εξειδικευμένα προγράμματα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι οι νέες λύσεις Easy Business. Μέσα στο 2024, μάλιστα, σχεδιάζεται η συνένωση δυνάμεων με την Τράπεζα Αττικής, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού, ικανού να στηρίξει σημαντικά την επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνολικά την ελληνική οικονομία.

Η αξία της ισότιμης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία

Στον αντίποδα η τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από την ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία χρηματοδότησης, στα κανάλια προώθησης προϊόντων και διάθεσης υπηρεσιών αποτελεί μοχλό ενίσχυσης της συνεισφοράς της στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Το τραπεζικό περιβάλλον στηρίζει και αυτό τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Τα χρηματοοικονομικά κριτήρια είναι κοινά σε κάθε περίπτωση χρηματοδοτικού αιτήματος και τα ποιοτικά κριτήρια σχετίζονται με τη διάδοχη κατάσταση των μετόχων και όχι με το φύλο τους.

Δράσεις που αποσκοπούν στη γεφύρωση της απόστασης που, παρά την πρόοδο υπάρχουν, όπως:

  • ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και η επαγγελματική ενδυνάμωση, ειδικά σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων για την ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και το επιχειρείν,
  • η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και τεχνικών διαπραγμάτευσης, επιχειρηματολογίας, δικτύωσης και επικοινωνίας από φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

«Η τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί μοχλό ενίσχυσης στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας».

Μια πρωτοβουλία που αλλάζει τα δεδομένα

Με σημείο εκκίνησης την Κρήτη, η Παγκρήτια, σε συνεργασία με τον οργανισμό Women on Top, υλοποιεί δράση σε απομακρυσμένους δήμους του νησιού για τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ερευνώντας τις επιμορφωτικές και επαγγελματικές ανάγκες τους. Όπως άλλωστε γνωρίζουμε, η γυναικεία επιχειρηματικότητα πολλές φορές αποτελεί διέξοδο στη δυσκολία για επαγγελματική απασχόληση, στην ανάγκη διευκόλυνσης καθημερινών ενασχολήσεων, ακόμη και στη διασύνδεση αυτών των δύο με τη δημιουργική έκφραση.

Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τη χρονιά που μας πέρασε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μηνύματα για τη γυναικεία παρουσία είναι ενθαρρυντικά με αυξανόμενη τάση, παρότι κινούνται ακόμη χαμηλά ως προς το πλήθος των επενδυτικών συμφωνιών και ως προς την αξία τους. Στη χώρα μας, τα στοιχεία για το 2023, δείχνουν ότι η συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια και θέσεις ανώτατων στελεχών, αλλά και σε μετοχικό επίπεδο επιχειρήσεων, κυμαίνεται χαμηλά, μεταξύ 16,5%-19,6% στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα υψηλότερα νούμερα, μεταξύ 25% – 28,8%, σημειώνονται στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου, την Κρήτη, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, με το χαμηλότερο ποσοστό να εντοπίζεται στη Θράκη.

16,5%-19,6% είναι τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών σε Δ.Σ. εταιρειών και σε μετοχικό επίπεδο επιχειρήσεων το 2023 στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι πράξεις της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ προς τη γυναικεία ενδυνάμωση

Το θεσμικό πλαίσιο και οι καλές πρακτικές θέτουν στόχους πλέον που διαφυλάσσουν την ισοτιμία των γυναικών. Για παράδειγμα, τα WEPs που η Παγκρήτια έχει συνυπογράψει από τον Μάρτιο του 2023 και αφορούν στην προώθηση και ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις και την αναβάθμιση της θέσης τους σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Στις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων, η υιοθέτηση τέτοιων αρχών ισχυροποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες συμπερίληψης, αξιοκρατίας και ενδυνάμωσης. Έτσι το βιώνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, καθώς λειτουργεί σαν οδικός χάρτης. Η διασύνδεση αυτών των δράσεων με την κοινωνία και το αποτύπωμά τους στην οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την ευαισθητοποίηση μας για την ενίσχυση της συνεκτικότητας και της συμπερίληψης στην πράξη. Το ταξίδι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι παρακαταθήκη για την κοινωνία και την οικονομία. Η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι μετασχηματισμού και προόδου για την κοινωνία και την οικονομία.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί από την Τετάρτη 15/05 στα περίπτερα. 

**Φωτογραφία: Νίκος Μαλιάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: