Πακέτο 20 δισ. ευρώ για αγροτικές επιδοτήσεις

Πακέτο 20 δισ. ευρώ για αγροτικές επιδοτήσεις

Πώς θα διαμορφωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις κάθε χρόνο από το 2015 έως το 2020. Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι.

Τον νέο χάρτη των αγροτικών επιδοτήσεων 20 δισ. ευρώ για την περίοδο 2015 – 2020 παρουσίασε στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κερδισμένοι από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις εθνικές επιλογές αναδεικνύονται οι νέοι που εισέρχονται στην ύπαιθρο και είναι μέχρι 40 ετών.

Κάθε χρόνο θα δίνονται σε αυτούς 40 εκατ. ευρώ και πριμ 25% στα δικαιώματά τους.

Κερδισμένοι επίσης είναι οι «πράσινοι» γεωργοί που προσαυξάνουν κατά 30% την επιδότησή τους, οι κτηνοτρόφοι που αυξάνεται η επιδότησή τους, οι παραγωγοί 11 προϊόντων που παίρνουν έξτρα ενισχύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ και είναι τα όσπρια, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, τα ζαχαρότευτλα, το σκληρό σιτάρι, τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, το ρύζι, η βιομηχανική ντομάτα, η σποροπαραγωγή, τα πορτοκάλια και τα σπαράγγια.

Επίσης ευνοούνται και οι δενδροκαλλιεργητές, οι οποίοι για πρώτη φορά επιδοτούνται για την παραγωγή τους. Χαμένοι βγαίνουν όσοι ασχολούνται με το λάδι, τον καπνό, τη σταφίδα και εκείνοι που γενικώς είχαν πολύ υψηλά δικαιώματα την περίοδο 2000 – 2002.

Σε ό,τι αφορά τα 15 δισ. ευρώ που είναι οι άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους:

1. Από το 2015, οπότε και αρχίζει η νέα ΚΑΠ, μειώνονται κατά 20% τα λεγόμενα δικαιώματα που είχαν αποκτήσει την τριετία 2000 – 2002 οι αγρότες και σύμφωνα με αυτά υπολογίζονταν οι επιδοτήσεις τους μέχρι και σήμερα. Από το 2015 ο αριθμός των δικαιωμάτων θα είναι ανάλογος της έκτασης (1 δικαίωμα ισούται με 10 στρέμματα). Μέχρι το 2020 θα έχουν υποχωρήσει κατά 30% οπότε και η Ελλάδα θα κατέβει στα επίπεδα της μέσης ενίσχυσης της Ε.Ε.

2. Για την κατανομή των ενισχύσεων, η χώρα διαιρείται ουσιαστικά σε 3 ζώνες ή περιφέρειες. Είναι οι βοσκότοποι, οι καλλιεργήσιμες και οι δενδρώνες μαζί με τους αμπελώνες. Οι βοσκότοποι είναι εκείνοι με χαμηλή αξία με ενοίκια έως 4 ευρώ το στρέμμα.

Οι καλλιεργήσιμες είναι οι εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας και αξίας ενοικίων από 30 έως 80 ευρώ το στρέμμα. Στην πρώτη κατηγορία πάει το 25% των κονδυλίων, στη δεύτερη το 47% και στην τρίτη το 28%.

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, οι βοσκότοποι θα έχουν επιδότηση γύρω στα 25 ευρώ, οι δενδρώνες 50 ευρώ και οι καλλιεργήσιμες περίπου 40 ευρώ.

3. Το σύνολο της επιδότησης θα χτίζεται ανάλογα με το είδος της παραγωγής, την περιοχή, τις περιβαλλοντικές πρακτικές, «πρασίνισμα» και την κατηγορία του αγρότη.

Κάθε χρόνο οι αγρότες θα μοιράζονται ως άμεση ενίσχυση περί τα 2 δισ. ευρώ. Η βασική (54%) και η “πράσινη” (30%) ενίσχυση θα αποτελούν το 84% του συνόλου που θα μπορεί να πάρει ένας γεωργός. Αυτό χαρακτηρίζεται και ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Ο αγρότης, εφόσον καλλιεργεί ή παράγει ένα από τα 11 προϊόντα που μπήκαν για έξτρα ενισχύσεις θα δικαιούται άλλο ένα 9%. Αν δραστηριοποιείται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές θα παίρνει άλλο ένα 5% και αν είναι νέος γεωργός έως 40 ετών θα παίρνει και άλλο ένα 2%.

Από τα 20 δισ. ευρώ, τα 5 δισ. έχουν να κάνουν με ενισχύσεις υποδομών και επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα.

Πηγή: news247.gr