Πάνω από 39.000 οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την αρχή του 2024

Πάνω από 39.000 οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την αρχή του 2024
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ την Τετάρτη.

Σε πάνω από 39.000 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας) στην Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ την Τετάρτη.

Αναλυτικά, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε 39.128, παρουσιάζοντας αύξηση 14,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2023 που είχαν ανέλθει σε 34.213 και αύξηση 42,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2023 που είχαν ανέλθει σε 27.542.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2021, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Α’ τρίμηνο 2024 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2023, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (63,8%) και στον τομέα «Κατασκευές» (45,6%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (45,1%) και στον τομέα «Ενημέρωση και Επικοινωνία» (3,8%)

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας για το Α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε 3 ενώ για το Α’ τρίμηνο 2023 δεν δημοσιεύονται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

Ανά περιφέρεια

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

  • Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.299 εγγραφές σε σύνολο 8.736.
  • Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» , με 2.262 εγγραφές σε σύνολο 8.710.
  • Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.973 εγγραφές σε σύνολο 15.969.
  • Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.359 εγγραφές σε σύνολο 5.713.

Ανά μορφή επιχείρησης

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

  • Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» , με 5.536 εγγραφές σε σύνολο 24.650.
  • Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 1.821 εγγραφές σε σύνολο 7.919.
  • Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 123 εγγραφές σε σύνολο 480.
  • Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 880 εγγραφές σε σύνολο 6.079.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: