Παπουτσάνης: Αύξηση 26% στον κύκλο εργασιών το 2019

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 30,6 εκατ. ευρώέναντι 24,2 ευρώ το 2018. Την πρόσφατη δεκαετία η Παπουτσάνης κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις της, επιτυγχάνοντας τα τέσσερα τελευταία χρόνια διψήφια ποσοστά ανάπτυξης, άνω του 15% ετησίως. 

Σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 26% κατέγραψε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2019, σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων της Παπουτσάνης κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 30,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 ευρώ το 2018.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται σε νέες συνεργασίες και διεύρυνση υφισταμένων στον τομέα παραγωγής προϊόντων για τρίτους και σε συνεργασίες στον κλάδο των ξενοδοχειακών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θετική επίδραση στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας είχε και η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων σαπωνόμαζας σε αγορές του εξωτερικού. Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ το 2019, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 49% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 18% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 30% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 38% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Παπουτσάνης, την πρόσφατη δεκαετία και μεσούσης της οικονομικής κρίσης, υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις, σημειώνοντας την τελευταία τετραετία διψήφια ποσοστά ανάπτυξης που ξεπερνούσαν το 15% ετησίως. Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων της εταιρείας το 2010 άγγιζε τα 12,9 εκατ. ευρώ ενώ το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ,σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πορεία του 2019. Το συνεχώς εξελισσόμενοπροϊοντικό χαρτοφυλάκιο μας, οι εμπορικές πρωτοβουλίες και οι σημαντικές συνεργασίεςπου αναπτύσσουμε σε διαφορετικούς τομείς, συνεισέφεραν στη σημαντική ανάπτυξη τουκύκλου εργασιών, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα χρονιά. Με σταθερή και επιτυχημένη τηνεξωστρεφή στρατηγική των τελευταίων ετών, εστιάζουμε στην ανάπτυξη όλων τωνπροϊοντικών κατηγοριών της Παπουτσάνης. Παράλληλα, επιδιώκουμε τη διατήρηση τηςδυναμικής της εταιρίας, με στόχο την συνεχή επέκταση του κύκλου εργασιών μεδιψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο».