Παπουτσάνης: Αύξηση 80% στα κέρδη εννιαμήνου – Αύξηση του κύκλου εργασιών στα 22,4 εκατ. ευρώ

Παπουτσάνης: Αύξηση 80% στα κέρδη εννιαμήνου – Αύξηση του κύκλου εργασιών στα 22,4 εκατ. ευρώ

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα μεγέθη της Παπουτσάνης, με την εταιρεία να μιλά για σταθερή ανάπτυξη και θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα αποτελέσματα της Παπουτσάνης το εννιάμηνο, με τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους  να ανέρχονται σε 1,03 εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, βελτιωμένα κατά 80%.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 23% στα 22,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ήταν αυξημένα κατά 76% στα 1,33 εκατ. ευρώ. Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία του εννιάμηνου και είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2019 θα αποτελέσει άλλη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης και θετικών επιδόσεων για την Παπουτσάνης. Υπάρχει καλή δυναμική στην εταιρία και έχουμε τη βεβαιότητα ότι το 2020 θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά. Η στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας παραμένει σταθερή. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διεύρυνση των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και της σύναψης νέων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων».

Επιχειρηματική προοπτική

Οπως σημειώνει η Παπουτσάνης στην ανακοίνωσή της, οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το υπόλοιπο του 2019. Το 2020, η ανάπτυξη αναμένεται ανάλογη με την τρέχουσα ανάπτυξη του εννεάμηνου, οδηγούμενη από:

– την πλήρη ανάπτυξη υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα παραγωγής σαπώνων για την ευρωπαϊκή αγορά με πολυεθνική εταιρία που θα οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση αυτής της συνεργασίας κατά 30%.

– την επέκταση της εν λόγω συνεργασίας και στην παραγωγή ξενοδοχειακών προϊόντων, αλλά και άλλων ειδικών προϊόντων που απαιτούν εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως η παραγωγή και συσκευασία κρεμών εν θερμώ.

– την έμφαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα με μειωμένη χρήση πρώτων υλών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η εταιρία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και έχει συνάψει συνεργασίες για την παραγωγή αυτών. Στόχος είναι η καθετοποίηση της παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, με παράλληλη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας.

– Τη διεύρυνση της κατηγορίας των σαπωνωμαζών μέσω της προσέλκυσης νέων πελατών εξωτερικού, της προσθήκης νέων καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρία, καθώς και τις συνεχείς επενδύσεις με έμφαση πλέον στις συνθετικές σαπωνόμαζες, κατηγορία που παρουσιάζει και πολύ μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας παρασκευής προϊόντων που μηδενίζουν τη χρήση πλαστικών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα.