Παπουτσάνης: Αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδών στο α’ τρίμηνο

Παπουτσάνης: Αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδών στο α’ τρίμηνο

Οι εξαγωγές της εταιρείας ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ.

Σε κέρδη 99 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας Παπουτσάνης ΑΒΕΕ (πρώην Plias ABEE), το πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι κερδών 37 χιλ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από την εταιρεία, κατά το πρώτο τρίμηνο 2014, αυξήθηκε κατά 15,8% και ανήλθε στα 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 44,5% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από τις πωλήσεις της εταιρείας, το πρώτο τρίμηνο, το 13% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 26% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο 61% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος, κατά την τρέχουσα περίοδο, ανήλθε σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19%. Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης, διαμορφώθηκαν, κατά την τρέχουσα περίοδο, σε 0,7 εκατ. ευρώ, παραμένοντας αμετάβλητα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε κέρδη 96 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 63 χιλ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων, (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,51 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,34 εκατ. ευρώ, το 2013, βελτιωμένα κατά 52%.

Η εταιρεία αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της και για το Β΄ τρίμηνο του 2014 και, παράλληλα, συνεχίζει την ανάπτυξή της στους τρεις κύριους τομείς δραστηριοποίησής της: Τα επώνυμα προϊόντα Παπουτσάνης και Olivia, τα ξενοδοχειακά προϊόντα προσωπικής περιποίησης και τις παραγωγές για τρίτους, ενώ στοχεύει, παράλληλα, στη διεύρυνση των υφιστάμενων, καθώς και στην επίτευξη νέων συνεργασιών.

Διαβάστε ακόμη: Ζημίες 111.000€ για την Παπουτσάνης ΑΒΕΕ το 2013