Παπουτσάνης: Γιατί το 2017 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις πωλήσεις

Παπουτσάνης: Γιατί το 2017 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις πωλήσεις

Η διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες ήταν ένας από τους λόγους της ανάπτυξης της επιχείρησης τη χρονιά που πέρασε.

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 15%, το έτος 2017, σε σχέση με το έτος 2016, απόδοση αντίστοιχη αυτής που πέτυχε μεταξύ 2015 και 2016. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις για το έτος 2017 ανήλθαν στα 20,8 εκατ. ευρώ από 18,0 εκατ. ευρώ που ήταν το έτος 2016.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες, στην ανάπτυξη της κατηγορίας των ξενοδοχειακών προϊόντων (τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό) και το επαναλανσάρισμα των σειρών Aromatics, Καραβάκι και Natura. Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών είχε και η κατηγορία των σαπωνομαζών (η πρώτη ύλη για την παραγωγή του στερεού σαπουνιού), που διοχετεύεται, κυρίως, στο εξωτερικό».

Οι εξαγωγές, το 2017, ανήλθαν στα 8,1 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 34% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο 41% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Η εταιρεία Παπουτσάνης επισημαίνει ότι συνεχίζει το επενδυτικό πλάνο της, «προκειμένου να παράξει προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της, αλλά και να μειώσει το παραγωγικό κόστος. Κατά τα έτη 2017–2018, οι επενδύσεις της εταιρείας θα ανέλθουν σε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ και αφορούν νέα αυτοματοποιημένη γραμμή συσκευασίας καλλυντικών, νέα γραμμή παραγωγής ξενοδοχειακών σαπώνων και επέκταση των παραγωγικών ικανοτήτων στις πλαστικές φιάλες».