Παραγωγικές επενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ υλοποίησε ο Όμιλος Ηρακλής

Παραγωγικές επενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ υλοποίησε ο Όμιλος Ηρακλής

Η εταιρεία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου στην εσωτερική αγορά και δίνει ώθηση στην εξαγωγική του δραστηριότητα προσφέροντας νέες προοπτικές.

Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του επενδυτικού πλάνου για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο ανακοίνωσε ο Όμιλος Εταιριών Ηρακλής, μέλος του Ομίλου LafargeHolcim, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω βιομηχανική μονάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τη συγκεκριμένη επένδυση, ύψους 5 εκατ. ευρώ, η εταιρεία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου στην εσωτερική αγορά και δίνει ώθηση στην εξαγωγική του δραστηριότητα προσφέροντας νέες προοπτικές. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την εμπιστοσύνη του Ομίλου LafargeHolcim στη χώρα.

Με επίκεντρο τη διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων, την αναβάθμιση της λειτουργικότητάς του, και τη βιώσιμη ανάπτυξη του εργοστασίου, μέσα στο 2016, ο Όμιλος Εταιριών Ηρακλής προχώρησε στον εκσυγχρονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Στόχος αυτών των εργασιών αναβάθμισης, πέρα από την ενίσχυση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού, είναι η περαιτέρω ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο των ανθρώπων που εκτελούν ηλεκτρολογικές εργασίες. Επιπρόσθετα, μετεγκατέστησε έναν από τους κύριους ανεμιστήρες με ταυτόχρονη ανέγερση μίας νέας καμινάδας, ενώ παράλληλα αναβάθμισε την περιστροφική κάμινο του εργοστασίου για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς της και την αύξηση του ποσοστού υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Ηρακλής, κ. Γεώργιος Μίχος, σημείωσε: «Βασικός πυλώνας του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξής μας, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις ελληνικής βιομηχανίας και του κλάδου των δομικών υλικών, είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου λειτουργίας με συνεχείς βελτιώσεις οι οποίες προσθέτουν αξία τόσο στις παραγωγικές μονάδες μας και το προσωπικό μας, όσο και στα προϊόντα μας. Η παρουσία μας σήμερα εδώ επιβεβαιώνει ότι οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις με ορατά αποτελέσματα. Ό Όμιλος Εταιριών Ηρακλής, θα συνεχίσει να εφαρμόζει προηγμένα μοντέλα λειτουργίας και να δημιουργεί βιώσιμες οικονομικά & περιβαλλοντικά λύσεις, με επίκεντρο τις ανάγκες των πελατών μας, σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και απόλυτη προτεραιότητα την υγεία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη των εργαζομένων μας».

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο αποτελεί την μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα του Ομίλου και μία από τις σημαντικές της LafargeHolcim με σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Διατηρώντας περισσότερες από 450 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, για την περίοδο 2011-2015, έχει συνεισφέρει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ στην τοπική κοινωνία, συνεργάτες και θεσμικούς φορείς. Παράλληλα, το εργοστάσιο ακολουθεί αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών σκόνης, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για το σκοπό αυτό, τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Εταιριών Ηρακλής έχει επενδύσει περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ για τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.