Παραμένει η πιστοληπτική διαβάθμιση Α από την ICAP για τη ΓΕΚ Τέρνα

Παραμένει η πιστοληπτική διαβάθμιση Α από την ICAP για τη ΓΕΚ Τέρνα

Τη διατήρηση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την εταιρεία ICAP Group και την διαβάθμιση της εκ νέου σε Α ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα, βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων, που απορρέουν από τα Προγράμματα Έκδοσης των δύο Κοινών Ομολογιακών της Δανείων (ΚΟΔ 2018 και ΚΟΔ 2020), ύψους 120 εκατ. και 500 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραµένει σταθερά υψηλή.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά.