Παράταση των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ

Παράταση των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ
Photo: Ingram Publishing

Αυξημένος είναι ο αριθμός αιτήσεων και συμβάσεων που παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο.

Παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του ΕΤΕΑΝ, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας.

Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση της παραλαβής των αιτήσεων από τις τράπεζες, που έληξε στις 15 Ιουλίου, για περίπου ένα τρίμηνο.

Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων και συμβάσεων που παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο για τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

«Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι λόγω της εκστρατείας ενημέρωσης που ξεκίνησε το Εθνικό Ταμείο Επχειρηματικότητας και Ανάπτυξης από το Μάιο με τη συμπαράσταση των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), των τραπεζών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο ρυθμός έγκρισης αιτήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα. Ενδεικτικά, ενώ το πρώτο τετράμηνο του έτους εγκρίθηκαν δάνεια συνολικής αξίας 16,4 εκατ. ευρώ, από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου, η συνολική αξία των εγκρίσεων ανήλθαν σε 71,3 εκατ. ευρώ (Μάιος 13,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 21,2 εκατ. ευρώ, 1-15 Ιουλίου 36,3 εκατ. ευρώ)» αναφέρεται σχετικά σε ανακοίνωση του ταμείου.

Τα παραπάνω στοιχεία, σύμφωνα με το ΕΤΕΑΝ, οδηγούν σε δύο συμπεράσματα:

1. Η εκστρατεία ενημέρωσης στέφθηκε με επιτυχία.

2. Τα εναπομένοντα αδιάθετα κεφάλαια (περίπου 50-60 εκατ. ευρώ) είναι ρεαλιστικό να απορροφηθούν μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων, προς όφελος των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.