Πεντάμηνο- «εφιάλτης» για τους ελεύθερους επαγγελματίες- Επιβαρύνονται με διπλές εισφορές

Ingram Publishing

Τι περιλαμβάνουν οι  μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απρίλιου 2018 έως και Αυγούστου 2018.

 

 

Πεντάμηνο κόλαφος έρχεται για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες καθώς από τον Απρίλιο επιβαρύνονται με διπλές εισφορές ενώ ήδη οι τρέχουσες εισφορές θα είναι αυξημένες λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού.

Σήμερα μάλιστα αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου που θα είναι προσαυξημένες αφού πλέον θα υπολογίζονται επί του μεικτού εισοδήματος πριν την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του περασμένου έτους. Ο υπολογισμός μόνο για φέτος θα γίνεται στο 85% του εισοδήματος προκειμένου η επιβάρυνση να είναι μικρότερη.

Για όσους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες η εκκαθάριση του 2017 βγάζει πιστωτικό υπόλοιπο τα πράγματα είναι εύκολα αφού το ποσό που πρέπει να τους επιστραφεί θα πιστωθεί εφάπαξ ή αν επιθυμούν θα συμψηφιστεί με τις επόμενες εισφορές. Μόνο στην περίπτωση που το ποσό είναι κάτω των 50 ευρώ δεν πιστώνεται αλλά συμψηφίζεται αυτόματα.

Οσοι όμως κατέβαλαν τον προηγούμενο χρόνο χαμηλότερα ποσά από αυτά που αναλογούσαν με βάση το εισόδημά τους θα κληθούν να πληρώσουν τη διαφορά παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές.

Οπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού αυτής, με την τελευταία δόση να είναι πληρωτέα μέχρι 30/9/2018.

Συνεπώς, οι μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απρίλιου 2018 έως και Αυγούστου 2018 θα περιλαμβάνουν:

  • την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το 2018, και
  • την μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017

Εάν η ως άνω μηνιαία ασφαλιστική εισφορά δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της μηνιαίας δόσης οφειλής που δεν έχει καταβληθεί, και όχι επί του ποσού που αντιστοιχεί στην τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του έτους 2018.