Περαιτέρω χαλάρωση των capital controls – Ποια όρια διευρύνονται

Με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών διευρύνει τα όρια για πληρωμές που σχετίζονται με εισαγωγές αγαθών. 

Βάσει της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αυξάνεται στις  250.000 ευρώ την ημέρα για κάθε τράπεζα (από 150.000 ευρώ που ορίζονταν στην προηγούμενη) το όριο με βάση το οποίο οι Ειδικές Υποεπιτροπές μπορούν να δέχονται αιτήματα για μεταφορές κεφαλαίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες προκειμένου να πληρωθούν τιμολόγια κ.τλ.

Παράλληλα, αυξάνεται στα 80 εκατoμμύρια ευρώ, από 70 εκατ. ευρώ που όριζε η απόφαση του Σεπτεμβρίου, το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Συνολικά το όριο για το τραπεζικό σύστημα ανεβαίνει στα 352,380 εκατ. ευρώ εβδομαδιαίως από τα 308 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Επιπλέον, η απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών αυξάνει στις 20.000 ευρώ μηνιαίως (από 10.000 ευρώ προηγουμένως) το όριο που επιτρέπει να γίνονται συναλλαγές χωρίς να εξετάζεται το προηγούμενο ιστορικό κινήσεων του εκάστοτε πελάτων. Να σημειωθεί ότι ποσά κάτω των 5.000 ευρώ εξετάζονται απευθείας από τα καταστήματα των τραπεζών.

Σημειώνεται πως ορίζεται η περίοδος 01/07/2014−30/06/2015 ως αυτή που λαμβάνεται υπόψη για να εξεταστεί το αίτημα μεταφοράς, αντί για το διάστημα 1/1/2015 – 31/12/2015 που ίσχυε προηγουμένως, ενώ η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής ισχύει για δώδεκα εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης αντί 7 ημερών προηγουμένως.