Περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών ζητά η Κομισιόν

Περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών ζητά η Κομισιόν

H Ευρ. Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει μέτρα που θα προωθούν την ισότητα των δύο φύλων εντός των διοικητικών συμβουλίων στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να λάβει ένα δραστικό μέτρο στην προσπάθειά της να επιβάλλει ποικιλομορφία στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, η Κομισιόν θα υποστηρίξει τον ορισμό ποσόστωσης φύλου βάσει της οποίας το 40% των μη εκτελεστικών διευθυντών μιας εταιρείας θα πρέπει να είναι γυναίκες. Οι εταιρείες που δεν θα καλύπτουν το συγκεκριμένο κατώτατο όριο θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε γυναίκες υποψήφιες έναντι των ανδρών για την πλήρωση μιας θέσης στο διοικητικό συμβούλιο.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να επιταχύνει την πορεία προς την ισότητα των δύο φύλων εντός των διοικητικών συμβουλίων στην Ευρ. Ένωση, όπου οι γυναίκες κατά μέσο όρο κατέχουν το 22% των θέσεων. Αντίστοιχα, στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών στις ΗΠΑ, οι γυναίκες κατέχουν το 20% των θέσεων.

«Έχουμε πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι είναι καλό για τις επιχειρήσεις να έχουν ποικιλομορφία, να έχουν και γυναίκες και άνδρες στα διοικητικά συμβούλια», είπε στον Guardian η Vĕra Jourová, Επίτροπος για ζητήματα δικαιοσύνης και ισότητας των δύο φύλων.

«Οι γυναίκες έχουν ταλέντο στην επίλυση κρίσεων επειδή είναι σε θέση να προτείνουν τρόπους διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού. Είναι μια αναγκαία εξισορρόπηση της προσέγγισης των ανδρών, μιας προσέγγισης που συνίσταται στο ‘να επιτίθεσαι και να φεύγεις’» κατέληξε.

Η επιβολή ποσοστώσεων είναι μια αμφιλεγόμενη προσέγγιση στο ζήτημα της επίτευξης ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, αλλά πολλές χώρες-μέλη της Ευρ. Ένωσης την έχουν υιοθετήσει. Η Ισπανία έλαβε ένα παρεμφερές μέτρο το 2007, ενώ η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ολλανδία υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη τακτική το 2011, με τη Γερμανία να ακολουθεί πέρυσι.

Οι χώρες αυτές έχουν μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών μελών διοικητικού συμβουλίου. Αλλά ο μεγάλος πρωτοπόρος της συγκεκριμένης προσέγγισης στην Ευρώπη υπήρξε η Νορβηγία, η οποία πάντως δεν είναι μέλος της Ευρ. Ένωσης. Η χώρα όρισε τη συγκεκριμένη ποσόστωση (40%) το 2006. Δέκα χρόνια μετά, το 42% των θέσεων μελών διοικητικού συμβουλίου στη χώρα ανήκαν σε γυναίκες.

«Σε πολλές αγορές με τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών-μελών διοικητικού συμβουλίου υπάρχουν ισχυρές ρυθμίσεις και κανόνες κατώτατης αντιπροσώπευσης των γυναικών. Εκεί όπου δεν υπάρχουν τόσο αυστηροί κανονισμοί, οι γυναίκες-μέλη διοικητικού συμβουλίου είναι λιγότερες», ανέφερε μια μελέτη που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2017 η Institutional Shareholder Services Inc.

Απ’ την άλλη, οι επικριτές επισημαίνουν ότι οι ποσοστώσεις ενθαρρύνουν τον συμβολικό ορισμό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια – μια πρακτική που προκρίνει γυναίκες με ανεπαρκή προσόντα και παρεμποδίζει την εταιρική αξιοκρατία.