Περιβαλλοντική αφύπνιση με όχημα τη ρομποτική για τους «Μικρούς Επιστήμονες στον Δήμο Αριστοτέλη»

Περιβαλλοντική αφύπνιση με όχημα τη ρομποτική για τους «Μικρούς Επιστήμονες στον Δήμο Αριστοτέλη»
Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής από την Eduact και την Ελληνικός Χρυσός.

Περισσότερα από 210 παιδιά και νέοι του Δήμου Αριστοτέλη έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου μέσω του πολυδιάστατου εκπαιδευτικού Προγράμματος «Μικροί Επιστήμονες στον Δήμο Αριστοτέλη», που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την επιστημονική εκπαιδευτική ομάδα της Eduact σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός.

Φέτος, το πρόγραμμα αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται περαιτέρω, επιδιώκοντας, πέρα από την κατάκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές, την ευαισθητοποίησή τους για τα θέματα της κοινότητας όπου κατοικούν. Η νέα θεματική θέτει στους συμμετέχοντες την πρόκληση να προβληματιστούν και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής τους, ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Απώτερος σκοπός του φετινού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να διδαχθούν και να οικειοποιηθούν έννοιες που αφορούν στο περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή, και με την ρομποτική ως όχημα και εργαλείο, τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν βιωματικά την προσωπική τους Περιβαλλοντική Αφύπνιση (Environmental Awareness), που θα ενισχύσει τις υπεύθυνες επιλογές στην καθημερινή τους ζωή, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, τα παιδιά που συμμετέχουν για τρίτη χρονιά θα γνωρίσουν το FIRST® LEGO® LEAGUE, ενώ οι έφηβοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Train your Brain τα προηγούμενα χρόνια, θα εμπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία αναλαμβάνοντας τον ρόλο προπονητή των παιδιών μικρότερης ηλικίας.

Τα εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M (το πολύπτυχο Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics), θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους στις τοπικές κοινότητες του Στρατωνίου, του Νεοχωρίου, της Μεγάλης Παναγίας και του Παλαιοχωρίου  στη ΒΑ Χαλκιδική με τη συμμετοχή άνω των 200 παιδιών και νέων. Η δυνατότητα πρόσβασης των οικογενειών της ΒΑ Χαλκιδικής σε ένα σύγχρονο και άκρως επίκαιρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μια μοναδική πρωτοβουλία που οι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη έχουν αγκαλιάσει και στηρίζουν έμπρακτα ήδη εδώ και δύο χρόνια.  Ειδικά για την περίοδο 2020-21, έχουν επιπλέον προβλεφθεί και ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η συνεργασία της «Ελληνικός Χρυσός» με τον καταξιωμένο εκπαιδευτικό φορέα Eduact για το πρόγραμμα «Μικροί Επιστήμονες στο Δήμο Αριστοτέλη» βραβεύτηκε το 2020 στα Hellenic Responsible Business Awards. H συνέχισή του για τρίτη χρονιά επιβεβαιώνει το ειλικρινές και έμπρακτο ενδιαφέρον της εταιρείας να στηρίζει την τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, προσφέροντας στα παιδιά και τους νέους την ευκαιρία να αναπτύσσουν τις δεξιότητες, γνωστικές και κοινωνικές, που θα τους καταστήσουν τους υπεύθυνους πολίτες του αύριο.