Pfizer Hellas: «Η Καινοτομία έχει πρόσωπο: είναι οι Άνθρωποί μας»

«Σήμερα, οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, καλούνται να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους, μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία. Παρά το ότι η κρίση ανέδειξε την ψηφιακή τεχνολογία σε ρόλο πρωταγωνιστή, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να κρατούν το “κλειδί” σε αυτή την προσπάθεια», αναφέρει η Eιρήνη Παγανοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου, Pfizer Hellas.

Της Eιρήνης Παγανοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου, Pfizer Hellas

Στην pfizer, οι άνθρωποι είναι το κίνητρο και η έµπνευση για να κάνουµε πράξη τον σκοπό µας: καινοτοµούµε για να αλλάξουµε τις ζωές των ασθενών. Σε αυτή τη διαδροµή, αξιοποιούµε το σηµαντικότερο κεφάλαιό µας: τους δικούς µας ανθρώπους. Πιστεύουµε ότι κάθε εργαζόµενος είναι ξεχωριστός και µοναδικός. Οι αντιλήψεις του, ο τρόπος σκέψης και το ταλέντο του εµπλουτίζουν το δυναµικό µας, µας βοηθούν να κατανοούµε καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας, να καινοτοµούµε και να δηµιουργούµε αξία.

Φροντίζουµε, λοιπόν, να παρέχουµε σε όλους ένα περιβάλλον που τους στηρίζει, τους  κινητοποιεί, αναγνωρίζει τη µοναδική µατιά του καθενός και παρέχει τις ευκαιρίες να αναπτύξουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητές τους, να εξελιχθούν και να χτίσουν τη σταδιοδροµία που θέλουν: µε διαρκή εκπαίδευση, προγράµµατα mentoring και coaching, εργαλεία ανάπτυξης προσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων, αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης, αλλά και συνεχή ενηµέρωση για τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας στην Pfizer παγκοσµίως.

Κυρίως, προσπαθούµε να διατηρούµε και να βελτιώνουµε την ισχυρή ανθρωποκεντρική µας κουλτούρα, στην οποία κυριαρχούν η εµπιστοσύνη, το οµαδικό πνεύµα, η δέσµευση και η έµπνευση που αντλούµε από τις κοινές µας αξίες: Θάρρος, Αριστεία, Ισότιµη Αντιµετώπιση, Χαρά. Μια κουλτούρα αναγνώρισης και σεβασµού  της διαφορετικότητας ώστε κάθε εργαζόµενος, χωρίς καµία διάκριση, να βιώνει ότι µπορεί να αναπτυχθεί και να συνεισφέρει στην επιτυχία της εταιρείας, µε το δικό του µοναδικό τρόπο.

Η δύναµη αυτής της κουλτούρας επιβεβαιώθηκε για µια ακόµη φορά στη διάρκεια της χρονιάς από τον Μάρτιο 2020 µέχρι σήµερα, µέσα από τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιµετωπίσαµε. Σε όλη αυτή την περίοδο, συνεχίσαµε να υπηρετούµε τον εταιρικό µας σκοπό, εντείνοντας παράλληλα τη φροντίδα προς τους εργαζοµένους µας. Με σκοπό τη γρήγορη, αλλά και οµαλή προσαρµογή σε µια νέα εργασιακή καθηµερινότητα, κατανοήσαµε άµεσα τις ανάγκες των συναδέλφων, µέσα από αµφίδροµη και ειλικρινή επικοινωνία. Επιδιώξαµε και καταφέραµε να διασφαλίσουµε ένα περιβάλλον που συνεχίζει απρόσκοπτα να εµπνέει και να στηρίζει τους ανθρώπους µας, ακόµη και κάτω από έκτακτες συνθήκες. Εντάξαµε νέα ψηφιακά εργαλεία στην καθηµερινότητά µας, παράλληλα όµως φροντίσαµε να παραµείνουµε και συναισθηµατικά δίπλα στους συναδέλφους µας, ενισχύοντας τις γνώσεις τους µε αξιόπιστη και συχνή επικοινωνία, διατηρώντας το αίσθηµα της «κοινότητας», εκπαιδεύοντας τους στην ανθεκτικότητα και την υγιή προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, παρέχοντας τους υποστήριξη σε θέµατα υγείας και ευεξίας τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειες τους.

Φέτος, η pfizer hellas διακρίθηκε  ακόµα µία φορά, ως η εταιρεία µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας του Great Place to Work® Hellas στην κατηγορία των επιχειρήσεων µε περισσότερους από 250 εργαζόµενους. Πρόκειται για µια σηµαντική διάκριση, γιατί βασίζεται σε αναλυτική, µεθοδική και ολοκληρωµένη αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία εστιάζει σε πέντε διαστάσεις: Αξιοπιστία, Σεβασµός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα. Πέρα, µάλιστα, από την παρουσίαση των πρακτικών και των παροχών κάθε εταιρείας, η κατάταξη στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άµεση και ανώνυµη αξιολόγηση καθώς και στα σχόλια των ίδιων των εργαζοµένων.

Το γεγονός ότι οι συνάδελφοι µας αναγνωρίζουν την  δέσµευση και την επένδυση της εταιρείας στον άνθρωπο,  µας συγκινεί και µας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί αποτυπώνει όχι µόνο το τι πετυχαίνουµε, αλλά και το πώς το διεκδικούµε όλοι µαζί, πώς συνεισφέρουµε ισότιµα στην κοινή προσπάθεια, πώς συνεχίζουµε να αντλούµε ικανοποίηση και υπερηφάνεια από τη δουλειά  µας, πως γιορτάζουµε τα επιτεύγµατα µας.

Η ανάδειξη της δύναµης των ανθρώπων µας αποτελεί βασικό πυλώνα στρατηγικής της Pfizer στα επόµενα χρόνια. Θέλουµε να είµαστε µια εταιρεία που στοχεύει ψηλά και πετυχαίνει µε τη συµµετοχή όλων. Συνεχίζουµε, λοιπόν, να επενδύουµε στους εργαζοµένους µας και να  αναπτυσσόµαστε µαζί τους, να αξιολογούµε τις εµπειρίες µας και να βελτιωνόµαστε καθηµερινά. Συνεχίζουµε να επενδύουµε στην προσέλκυση νέων ταλέντων, στην εκπαίδευση των εργαζόµενων µε περισσότερες από 1.000 ώρες εκπαίδευσης ετησίως και στην παροχή ευκαιριών εξέλιξης.

Συνεχίζουµε να καλλιεργούµε µια κουλτούρα, η οποία δίνει αξία σε ό,τι κάνουµε, επενδύει στην προσωπικότητα του κάθε εργαζόµενου, σέβεται την ποικιλία απόψεων και εµπειριών, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και τη µετατρέπει σε όχηµα καινοτοµίας, µε αποδέκτες εµάς τους ίδιους τους ασθενείς και την κοινωνία.