Ποια μεγάλη εταιρεία προσφέρει απεριόριστες διακοπές στους εργαζομένους της;

Ποια μεγάλη εταιρεία προσφέρει απεριόριστες διακοπές στους εργαζομένους της;
Photo:

Ο επίγειος «παράδεισος» των εργαζόμενων που θέλουν να περνούν πολλές ώρες ξεκούρασης.

Η πολιτική απεριόριστων διακοπών δεν είναι μόνο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ υιοθετεί επίσης μια πιο φιλελεύθερη στάση όσον αφορά το χρόνο άδειας των εργαζομένων.

Φέτος, η General Electric άρχισε να υιοθετεί αυτό που αποκαλεί «ανεκτική προσέγγιση» στις άδειες μετ’ αποδοχών.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική της εταιρείας, δεν θα υπάρχει κανένα όριο στον αριθμό των ημερών διακοπών και αναρρωτικής αδείας που θα μπορούν να λάβουν τα στελέχη και οι επαγγελματίες ανώτερης βαθμίδας.

Η ιδέα είναι απλή: Θα μπορούν να λάβουν άδεια όταν τη χρειάζονται, εφόσον …κάνουν τη δουλειά τους και έχουν λάβει την έγκριση του διευθυντή τους.

Η νέα πολιτική αφορά 30.000 υπαλλήλους της GE, δηλαδή το 43% των μισθωτών εργαζομένων της στις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής κουλτούρας της GE, η οποία αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι πιο επιτυχής όταν εμπιστεύεται και ενδυναμώνει τους υπαλλήλους της, σύμφωνα με την Κάρα Χιουμ, επικεφαλής ανθρώπινων πόρων στο τμήμα ηλεκτρικού ρεύματος και υδάτων της GE.

Και η εταιρεία δεν θα καταγράφει πλέον τον αριθμό των ημερών αδείας που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, αν και ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να αναφέρουν την απουσία τους για σκοπούς που συνδέονται με την εργασία (και όχι με την τήρηση αρχείου).

Μόνο το 2% των εργοδοτών προσφέρουν απεριόριστη άδεια μετ’ αποδοχών στους εργαζομένους τους, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα από την Εταιρεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη παροχή έχει προσφερθεί ως επί το πλείστον από μικρότερες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Αλλά η GE – με 307.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο – τις ξεπερνάει όλες αυτές σε μέγεθος και …ανάστημα.

Η πολιτική απεριόριστου χρόνου αδείας μπορεί να είναι ένα μεγάλο εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων για τους εργοδότες.

Και μπορεί πράγματι να ωφελήσει τους εργαζομένους, εφόσον όμως αυτοί δεν θα ανησυχούν ότι η λήψη αδείας θα μπορεί να θεωρηθεί ως «κατάχρηση» του προνομίου.

Πάντως, ορισμένοι ειδικοί επί θεμάτων εργασίας έχουν εκφράσει ανησυχία ότι οι εργαζόμενοι σε ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να καταλήξουν να λαμβάνουν λιγότερο χρόνο διακοπών απ’ ό,τι θα λάμβαναν αν είχαν έναν σταθερό αριθμό ημερών αδείας. Ο λόγος; Το γεγονός ότι οι παράμετροι ως προς το πόσες μέρες θεωρούνται «κατάλληλος αριθμός» ημερών αδείας είναι εντελώς ασαφείς.