Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές startups

Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές startups

Δείτε αναλυτικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα “Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα” στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Hellenic Innovation Forum 2017 (1-2 Μαρτίου, Αθήνα, ξενοδοχείο Divani Caravel).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών startup επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η Γεωργία Τζένου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονίστρια του Enterprise Europe Network-Hellas) παρουσίασε το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα εργαλεία που παρέχει για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικότερα, οι τέσσερις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν :

-Πρόσβαση σε νέες αγορές μέσω του προγράμματος Εnterprise Europe Νetwork, που είναι ένα άτυπο δίκτυο εμπορικών ακόλουθων, επιχειρηματικών συνδέσμων, επιμελητηρίων, κλπ.

-Πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

-Πληροφόρηση για ευρωπαϊκές πολιτικές με συμμετοχή σε διαβουλεύσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

-Διαχείριση καινοτομίας, που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε εταιρίες που έχουν νέες ιδέες αλλά δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και να τις αναπτύξουν.

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας το ΕΚΤ αποτυπώνει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, προχωρά σε αξιολόγηση και παρουσιάζει τις πρακτικές άλλων επιχειρήσεων του κλάδου στην ΕΕ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Ευθύμιο Ρέκκα και Ευαγγελία Σολωμού οι δράσεις του προγράμματος COSME που αποτελεί τον χρηματοδοτικό βραχίονα της ΕΕ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε διεθνείς αγορές, στη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για ΜΜΕ, στην προώθηση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας και κυρίως στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση, δράση που απορροφά το 60% του συνολικού προϋπολογισμού.

Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί το υπ αριθμόν ένα πρόβλημα για τις ελληνικές ΜΜΕ την τελευταία πενταετία.

Οι τράπεζες Εθνική και Eurobank έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την παροχή δανείων έως 150.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Γιάννης Πλεμμένος και η κα Αφροδίτη Θεοδωρικάκου, στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης παρουσίασαν έρευνα αναφορικά με τις επιχειρηματικές ανάγκες των ελληνικών νεοφυών (startup) επιχειρήσεων ( ορίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό σύσταση και ηλικίας έως 5 ετών με αναπτυξιακή δυναμική).

Η έρευνα έγινε το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου σε 128 επιχειρήσεις. Από την έρευνα προέκυψε μεταξύ άλλων ότι:

-Το 62,3% επεξεργάζεται την επιχειρηματική ιδέα για περισσότερο από ένα χρόνο και το 25% δηλώνει έτοιμο να βρει πελάτες.

-Οι περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις ασχολούνται με τους κλάδους τεχνολογίας, τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και πολύ λιγότερο στη μεταποίηση και την αγροδιατροφή. Η πλειονότητα των υπό σύσταση επιχειρήσεων στρέφονται στη νομική μορφή της ΙΚΕ.

-Η γεωγραφική στόχευση είναι κατά 50-70% σε χώρες εκτός Ελλάδας.

-Το 70-90% (υφιστάμενες και υπό σύσταση αντίστοιχα) χρηματοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια , οικογένεια και φίλους.

-Εκτός από την εύρεση κεφαλαίων οι startup επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη για μάρκετινγκ, προσωπικό και τεχνολογικές λύσεις.

-Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών τους σχεδίων κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200.000 ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε ακόμα:Enterprise ‭ ‬Greece‭: Επενδυτικά σχέδια ύψους 1,1 δισ. προς έγκριση