Ποιες είναι οι δαπάνες που γλιτώνουν από τον «κόφτη»

Πώς θα μπαίνει σε εφαρμογή ο αυτόματος μηχανισμός – Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Ο «κόφτης» δαπανών κατατέθηκε με τροπολογία στη Βουλή. Ο μηχανισμός θα τεθεί σε εφαρμογή (αν υπάρχουν αποκλίσεις) κατόπιν πρότασης του υπουργού Οικονομικών με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο έως τις 31 Μαΐου και θα προσδιορίζεται το ανώτατο όριο προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών, όλα τα αναγκαία για την επίτευξη του παραπάνω στόχου μέτρα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προκειμένου να γίνει αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή.

Σε περίπτωση που η 31η Μαΐου παρέλθει χωρίς αποτέλεσμα, τότε η καθορισμένη στην έκθεση δημοσιονομική προσαρμογή της εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα επέρχεται αυτοδικαίως και αυτομάτως από την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Σε αυτή την περίπτωση, η μείωση δαπανών θα είναι οριζόντια, σε όλους τους τομείς προτέρων προσδιοριστεί (στην έκθεση του ΥΠΟΙΚ).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, έως τις 10 Μαΐου κάθε έτους, ο υπουργός Οικονομικών θα συντάσσει έκθεση στην οποία θα αναφέρεται αν υπάρχουν δημοσιονομικές αποκλίσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε από την 1η Ιουνίου θα γίνεται μείωση δαπανών βάσει της παρακάτω κλίμακας αποκλίσεων και κατά ανώτατο όριο 2% του ΑΕΠ:

• Εάν η απόκλιση είναι ίση με 0,25% δεν θα λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής

• Για απόκλιση από 0,26% έως 0,75% τα μέτρα θα είναι 0,5% του ΑΕΠ

• Για απόκλιση από 0,76% έως 1,25% τα μέτρα θα είναι 1% του ΑΕΠ

• Για απόκλιση από 1,26% έως 1,75% θα μέτρα θα είναι 1,5% του ΑΕΠ ενώ αν

• Η απόκλιση είναι 1,76% έως 2,25% τα μέτρα θα είναι 2% του ΑΕΠ.

Από τον αυτόματο κόφτη εξαιρούνται:
• Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

• Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου

• Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών

• Το σύνολο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

• Το σύνολο των δαπανών υγείας

• Δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, θέρμανσης, ανεργίας, και προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται μέσω ΚΑΠ

• Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου κατοικίας τους

• Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

• Δαπάνες για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι

• Δαπάνες σχετικά με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

Σχετικά άρθρα