Ποιοι είναι οι «Survivors» και οι «Winners» της οικονοµικής κρίσης;

Ποιοι είναι οι «Survivors» και οι «Winners» της οικονοµικής κρίσης;
Photo: Ingram Publishing

Έρευνα σε 1.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο πλαίσιο ηµερίδας των ΕΛ.ΑΜ. και ΕΒΕΑ.

Ηµερίδα µε θέµα το ρόλο του Marketing στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης, διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ σε συνεργασία µε το ΕΒΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα έρευνας που διενεργήθηκε πρόσφατα στις 1.000 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στη Ελλάδα, µε την ακαδηµαϊκή ευθύνη καθηγητών των πανεπιστηµίων Πειραιώς και ΟΠΑ.

Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα κατέδειξε την ύπαρξη τριών επιµέρους κατηγοριών επιχειρήσεων, «Survivors», «Laggards» και «Winners». Οι Survivors (18%) είναι επιχειρήσεις που αν και βρίσκονταν σε δεινή θέση πριν την κρίση, κατάφεραν να επιβιώσουν και να παρουσιάζουν σήµερα βελτιωµένα αποτελέσµατα. Στην οµάδα «Laggards» ανήκει το 39% και πρόκειται για επιχειρήσεις µε καλύτερες επιδόσεις πριν την κρίση, οι οποίες βρέθηκαν απροετοίµαστες και σήµερα παρουσιάζουν τα χειρότερα αποτελέσµατα.

Η οµάδα Winners (43%) αφορά στις επιχειρήσεις που σήµερα παρουσιάζουν τις σχετικά καλύτερες επιδόσεις, κέρδισαν µερίδια αγοράς και ενίσχυσαν την ικανοποίηση των πελατών τους. Ποσοστό 12% των Winners αύξησαν τη διαφηµιστική δαπάνη έστω και λίγο και µείωσαν τις τιµές των προϊόντων τους µόνο κατά 4% και τα έξοδα µισθοδοσίας µόνο κατά 2%, όταν ο συνολικός µέσος όρος για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 8%.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι Laggards διαθέτουν στο Internet και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διπλάσιο ποσοστό του προϋπολογισµού Μάρκετινγκ απ’ ότι οι Winners, δείχνοντας εµφανώς ότι το κυνήγι φθηνότερων µέσων προβολής µε µόνο κριτήριο το κόστος, δεν είναι και τόσο αποτελεσµατικό τελικά.

Διαβάστε ακόμη: Πηγές επιτυχίας που αγνοούν οι επιχειρήσεις