Ποιοι παραγωγική τομείς της βιομηχανίας είχαν θετικό πρόσημο τον Ιούλιο

Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 1,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 4,1%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Ιούλιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

*Κατά 9,6% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.

*Κατά 4,1% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η άνοδος στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (11,1%), χημικών προϊόντων (11,3%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (15,4%), κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (10,8%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (35,6%) και επίπλων (11,4%).

2. Από τη μείωση:

*Κατά 6,2% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

*Κατά 3,1% του δείκτη παροχής νερού.

Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2017.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% τον Ιούλιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018.