Ποιοι θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις το 2020

Ποιοι θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις το 2020
Αυξήσεις σε τρεις δόσεις στις αποδοχές 2,5 εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων φέρνει το 2020.

Με το καλημέρα της νέας χρονιάς οι φορολογούμενοι αυτοί θα διαπιστώσουν αύξηση των μηνιαίων αποδοχών τους μέσω της μειωμένης παρακράτησης φόρου. Το επόμενο κύμα αυξήσεων θα έρθει τον Μάιο με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία αγγίζει όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, ενώ οι μισθωτοί θα δουν μία ακόμη αύξηση στις αποδοχές τους την 1η Ιουλίου με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Η ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με παιδιά οδηγούν σε μείωση του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται κάθε μήνα στους μισθούς και στις συντάξεις. Η μικρότερη μηνιαία παρακράτηση φόρου προκαλεί ισόποση αύξηση στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν κάθε μήνα οι παραπάνω μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Ακόμα μεγαλύτερο θα είναι το όφελος στις μηνιαίες αποδοχές των φορολογουμένων με το ψαλίδι που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Για την εισφορά αλληλεγγύης όλα τα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι, ακόμα και αυτό που προβλέπει την αναδρομική μείωσή της από τα εισοδήματα του 2019 μέσω των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν φέτος οι φορολογούμενοι. Σε κάθε περίπτωση, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα αρχίσει να σβήνει από τον φορολογικό χάρτη εντός του έτους, για να εξαφανιστεί μέσα στην επόμενη τριετία.

Μηνιαίες κρατήσεις

Ειδικότερα, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους θα μειωθούν από την 1η-1-2020:

— Έως 14,75 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ κάθε μήνα και δεν έχουν παιδιά. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά θα δουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους έως 12,64 ευρώ.

— Μέχρι 13,33 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 633 ευρώ κάθε μήνα και έχουν ένα προστατευόμενο παιδί. Για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα το μηνιαίο όφελος φθάνει έως τα 11,43 ευρώ.

— Έως 16,67 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με δύο παιδιά. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα έχουν μηνιαίο όφελος έως 14,29 ευρώ.

— Μέχρι 26,67 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ κάθε μήνα και έχουν τρία παιδιά. Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα θα διαπιστώσουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους έως και 22,86 ευρώ.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, το πρώτο τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 9% (από 22%), το τμήμα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ φορολογείται με 22%, ενώ για τις επόμενες 10.000 ευρώ ο συντελεστής μειώνεται κατά μία μονάδα, στο 28% (από 29%). Εφαρμόζεται επίσης συντελεστής φόρου 36% (από 37%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ και συντελεστής φόρου 44% (από 45%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Για φορολογουμένους χωρίς παιδιά το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 8.636 ευρώ, 9.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με ένα παιδί, 10.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με δύο παιδιά, 11.000 ευρώ για φορολογουμένους με τρία παιδιά, 12.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με τέσσερα παιδιά.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία αφορά μόνο τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων. Η πρώτη μείωση θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο και θα είναι κατά 0,92 ποσοστιαίες μονάδες, 0,48 για τους εργοδότες και 0,42 για τους εργαζομένους.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ