Πιο γρήγορα από το αναμενόμενο αναπτύσσεται η οικονομία της Ευρωζώνης στο β’ τρίμηνο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν αύξηση 2,2% για το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και αύξηση κατά 2,1% στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε ταχύτερα το δεύτερο τρίμηνο, ενισχυμένη από την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία δείχνουν αύξηση 2,2% για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στη ζώνη του ευρώ και αύξηση κατά 2,1% στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η παραγωγή σημείωσε μεγαλύτερα αύξηση από το 2% που είχε αρχικά εκτιμηθεί από τη Eurostat η οποία σημειώνει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 1,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά αύξηση 1,5% το πρώτο τρίμηνο του 2021).

Συγκριτικά με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 14,3% στην ευρωζώνη και κατά 13,8% στην ΕΕ, μετά τη μείωση κατά 1,2% και στις δύο ζώνες το προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίστοιχα το ΑΠΕ στις ΗΠΑ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το αυξήθηκε κατά 12,2% (μετά αύξηση 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο).

Από τότε που οι οικονομίες σε ολόκληρη την ευρωζώνη άνοιξαν εκ νέου μετά τους περιορισμούς για τον κορωνοϊό, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές αυξήθηκαν. Τα επίμονα σημεία συμφόρησης της αλυσίδας εφοδιασμού μειώνουν τη δυναμική της μεταποίησης και οι λιανοπωλητές και οι πάροχοι φιλοξενίας θα μπορούσαν να δουν ξανά πτώση για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων τους εάν οι πελάτες λάβουν υπόψη τους τις αναζωπυρωμένες λοιμώξεις από Covid-19 και αποφασίσουν να μείνουν στο σπίτι, σχολιάζει το Bloomberg.

Αύξηση του ΑΕΠ ανά κράτος μέλος

Η Ιρλανδία (+6,3%) σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (+4,9%), Λετονία (+4,4%) και Εσθονία (+4,3%).

Μείωση του ΑΕΠ καταγράφηκε στη Μάλτα (-0,5%) και την Κροατία (-0,2%).

Συνιστώσες του ΑΕΠ  

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 3,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,5% στην ΕΕ (μετά από πτώση 2,1% στη ζώνη του ευρώ και πτώση 1,7% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο).

Οι δαπάνες των κυβερνήσεων αυξήθηκαν κατά 1,2% και στις δύο ζώνες (μετά από πτώση 0,5% και στις δύο στο προηγούμενο τρίμηνο).

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,8% στην ΕΕ (μετά από αύξηση 0,7% και στις δύο περιοχές).

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,2% στην ΕΕ (μετά από αύξηση 0,4% και +0,6%, αντίστοιχα).

Η απασχόληση

Η απασχόληση είδε επίσης ισχυρότερη ανάκαμψη το δεύτερο τρίμηνο. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,7% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,2% και στην ευρωζώνη και στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2021, μετά από πτώση 1,8% και πτώση 1,6% αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο του 2021.