Πιο κοντά στην έκδοση 5ετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ η Wind

Η εταιρεία έδωσε ήδη εντολή σε διεθνείς επενδυτικές τράπεζες να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Στην έκδοση 5ετούς τίτλου ύψους 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να προχωρήσει σύντομα η Wind. Η εταιρεία επιθυμεί να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα στις αγορές, και για το λόγο αυτό έδωσε ήδη οδηγία σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Η Wind κατέγραψε αύξηση εσόδων και ανάπτυξη πελατειακής βάσης σε όλους τους τομείς υπηρεσιών τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις στο β’ τρίμηνο του 2019. Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες για την περίοδο σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +4% ετησίως, στα € 128,6 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 17,5% ετησίως, στα € 34,2 εκατ.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η WIND Ελλάς πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους €18,3 εκατ. Η στρατηγική έμφαση στις υποδομές νέων τεχνολογιών κατηύθυνε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων (€ 14 εκατ.) που επενδύθηκαν στη διάρκεια της περιόδου. Η WIND Ελλάς εκτιμά ότι το έτος θα κλείσει με επενδύσεις περίπου €90 εκατ.