Ποιος θα είναι πρακτικά ο ρόλος της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ποιος θα είναι πρακτικά ο ρόλος της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ο στόχος της νέας τράπεζας, ο ανταγωνισμός με τις ιδιωτικές, και οι πρακτικές πάνω στις οποίες θα βασίσει τη λειτουργία της.

Η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, δεν θα είναι ανταγωνιστική προς το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα. Αντίθετα θα διαμορφώνονται πεδία συνεργασίας, ανεφερε ο αντιπροεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης σε ευρεια σύσκεψη κυβερνητικών και κρατικών στελεχών, την οποία συγκάλεσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο.

Η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει σημαντικό ρόλο ως μηχανισμός συνεργασίας με διεθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς και ως φορέας σχεδιασμού, συντονισμού, προτεραιοποίησης έργων και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, προσθεσε ο κ. Δραγασάκης.

Η δημιουργία της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί εγχείρημα μακράς πνοής. Γι’ αυτό η κυβέρνηση θα το υλοποιήσει με όρους ευρύτερης συνεργασίας, μέσα από ανοιχτή διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψιν θέσεις και προτάσεις άλλων πολιτικών δυνάμεων, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων επισήμανε επίσης.

Τόνισε ότι η δημιουργία του αναπτυξιακού τραπεζικού ιδρύματος θα γίνει με ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αποφασίσει το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. έπειτα από εισήγηση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε στις συστηματικές κυβερνητικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις αρχές του 2015 για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η τελευταία απόφαση του Eurogroup είναι σημαντική από την άποψη ότι αναφέρεται όχι μόνο στο αυτονόητο δικαίωμα δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και στη στήριξή της από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.