Πειραιώς Optimum: Ο επαγγελματίας διαχειριστής στο πλάι σου

Πειραιώς Optimum: Ο επαγγελματίας διαχειριστής στο πλάι σου
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα Πειραιώς Optimum είναι 13 επενδυτικά χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από προκαθορισμένες συνθέσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών.

Ποιo είναι το επενδυτικό προφίλ μου; Pώς κουμπώνουν οι ανάγκες με τα διαθέσιμα χρήματά μου; Dιεθνείς αγορές ή ελληνική; Pότε αλλάζω τη στρατηγική μου; Pώς απαντάω σε όλα αυτά τα ερώτημα εάν δεν έχω γνώσεις, την εμπειρία, το χρόνο να παρακολουθώ τις αγορές;

Η Τράπεζα Πειραιώς «απαντά» για λογαριασμό μου με την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Πειραιώς Optimum ή καλύτερα θέτει στη διάθεσή μου επαγγελματίες διαχειριστές, μετατρέποντας την εν λευκώ διαχείριση που κάποτε ήταν μόνο για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, σε υπηρεσία για όλους.

Η κατάλληλη λύση είναι άλλωστε διαφορετική για τον καθένα, αφού αποτελεί συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως οι στόχοι που έχει για το μέλλον, η ανοχή στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, ο επιθυμητός χρονικός ορίζοντας της επένδυσης κ.λπ.

Τα Πειραιώς Optimum είναι 13 επενδυτικά χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από προκαθορισμένες συνθέσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών.

Οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν όλα τα επενδυτικά προφίλ πελατών (από το πιο Συντηρητικό έως το πιο Επιθετικό), ενώ προσφέρεται η δυνατότητα προσδιορισμού της γεωγραφικής περιοχής που θα επενδυθούν τα κεφάλαια των πελατών, επιλέγοντας από τις εξής 3 κατηγορίες:

 • GreekFocus που επενδύουν στην Ελληνική Αγορά
 • EuroFocus που επενδύουν στην Ευρωπαϊκή Αγορά
 • GlobalFocus που επενδύουν στις Διεθνείς Αγορές

Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων Πειραιώς Optimum γίνεται, κατόπιν ανάθεσης από την Τράπεζα Πειραιώς, από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Εξειδικευμένα στελέχη αξιολογούν συνεχώς, με πλήρη διαφάνεια, την κατανομή των επενδύσεων κάθε χαρτοφυλακίου και προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διατήρηση των προκαθορισμένων χαρακτηριστικών του.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση που προσφέρει:

 • Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, ακόμη και με μικρό αρχικό κεφάλαιο
 • Ευρεία διασπορά των επενδύσεων που οδηγεί σε μείωση του επενδυτικού κινδύνου
 • Κάλυψη όλων των επενδυτικών προφίλ (Συντηρητικό, Αμυντικό, Ισορροπημένο, Δυναμικό, Αναπτυξιακό)
 • Πολλαπλές επιλογές ανάλογα με τον γεωγραφικό προσανατολισμό του επενδυτή (Ελλάδα, Ευρώπη ή Διεθνείς Αγορές)
 • Συνεχή και επαγγελματική διαχείριση από τους ειδικούς της Αγοράς
 • Ρευστότητα, ασφάλεια, διαφάνεια, υπό την προστασία του νομικού και κανονιστικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Αμοιβαία Κεφάλαια
 • Πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με χαμηλότερο κόστος
 • Αφορολόγητες Αποδόσεις

Με την υποστήριξη των εξειδικευμένων μας στελεχών, των Προσωπικών Συνεργατών, στα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς ή μέσω της winbank, ο επενδυτής μπορεί να καθορίσει το επενδυτικό του προφίλ, να επιλέξει το χαρτοφυλάκιο Πειραιώς Optimum που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές ανάγκες και τους επενδυτικούς στόχους που έχει θέσει και το ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ.

Σημειώσεις αναφορικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

1) Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι διαθέσιμα δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της εταιρίας διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr.

2) Για πληροφορίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας από επενδυτές ή υποψήφιους επενδυτές σε μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο www.piraeusaedak.gr