Πιστοποίηση ISO για τη Vermantia

Η εταιρεία είναι μία από τις πρώτες στον κόσμο που λαμβάνουν την πιστοποίηση ασφαλείας για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίων.

Με το ISO 27001:2013 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίων πιστοποιήθηκε η Vermantia.

«Η  Vermantia, είναι μια από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 27001:2013. H εταιρεία, σε  συνέχεια της πιστοποίησης και με ISO 9001 που έλαβε πρόσφατα, αποδεικνύει εμπράκτως την αφοσίωση της στην αριστεία και την προθυμία της να καταβάλει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δυο αυτές πιστοποιήσεις, επιβεβαιώνουν την ηθική δέσμευση προς τους πελάτες μας για την προσφορά ποιοτικών, ασφαλών και αξιόπιστων υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων, δίνοντας τους την εμπιστοσύνη που χρειάζονται», δήλωσε ο Ιωάννης Αληγιζάκης, Senior Manager of Information & Communication Technologies της εταιρείας.

Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό TUV Nord Hellas.

Ως εταιρεία τεχνολογίας, η Vermantia βασίζεται στη διαχείριση τηλεοπτικού και ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας. Στα επτά χρόνια λειτουργίας της, έχει ως κύριο άξονα την υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων της, που της έδωσε τη δυνατότητα να πιστοποιηθεί με ISO 27001:2013.

Πρόκειται για ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να αναπτύσσουν, να υλοποιούν, να εφαρμόζουν, να συντηρούν και να βελτιώνουν τις διεργασίες και τους ελέγχους για την ασφάλεια εντός των οργανισμών τους.

Διαβάστε ακόμη: Helic: Το απόλυτο εργαλείο της τεχνολογίας