Πλεόνασμα 1,6 δισ.ευρώ για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασμα 1,6 δισ.ευρώ για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Τον Αύγουστο το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 1,221 δισ. ευρώ.

Πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013, έναντι ελλείμματος 3,7 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 1,221 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε αυτή την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,9 δισ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 2,1 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 961 εκατ. ευρώ. Αντίθετα αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων.

Ειδικότερα, ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος του στην σημαντική μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών όλων των κατηγοριών και κατά τα λοιπά στην άνοδο των εξαγωγικών εισπράξεων κατά 6.2%. Εκτός από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική συνεισφορά στην άνοδο αυτή, μεγάλη είναι και η συμμετοχή των κλάδων των τροφίμων και ποτών, των μετάλλων και των μη μεταλλικών ορυκτών.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,4% η ύφεση στην Ελλάδα το 2012

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται, στον μεγαλύτερο βαθμό, στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και την εμφάνιση καθαρών εισπράξεων από λοιπές υπηρεσίες, έναντι καθαρών πληρωμών την αντίστοιχη περίοδο του 2012, εξελίξεις που αντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 13,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 14,7%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 6,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 682 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Πρωτογενές αποτέλεσμα 2,624 δισ. στον κρατικό προϋπολογισμό στο εννιάμηνο

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,1 δισ. ευρώ από ό,τι το οκτάμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).