Πλεόνασμα 5 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2021 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

AFP

Σύμφωνα με τα στοιχεία κλεισίματος του οικονομικού έτους 2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εμφανίζει, ως αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών της, σημαντικό πλεόνασμα (έσοδα μείον έξοδα) της τάξης των 5.202.100 ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, «εξαιρετικά σημαντική, για την επίτευξη του παραπάνω αποτελέσματος, ήταν η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων χρηματικών πόρων (συγκράτηση των πραγματοποιηθέντων εξόδων στο ποσό των 4.755.096 ευρώ σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα 6.055.000 ευρώ).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά συνέπεια είναι σε θέση να αποδόσει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το ποσό των 2.456.000 ευρώ (όπως έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2022) ως μέρισμα στον κρατικό προϋπολογισμό ενώ θα επενδύσει το υπόλοιπο του πλεονάσματος σε έργα βελτίωσης των κτιριακών και λοιπών υποδομών της.