Πλαίσιο: Αύξηση κερδών 39,3%

Πλαίσιο: Αύξηση κερδών 39,3%

Τα καθαρά κέρδη για το 2013 έφτασαν τα 14,3 εκατ. ευρώ.

Με αύξηση της κερδοφορίας κατά 39,3% έκλεισε η οικονομική χρήση 2013 για την Πλαίσιο Computers. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία παρουσίασε καθαρά κέρδη 14,3 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,65 ευρώ, αυξημένα κατά 39,3%.

Ελαφρά μειωμένες εμφανίστηκαν οι πωλήσεις στο σύνολο του έτους. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ανακάμπτουν στο τελευταίο και πιο σημαντικό τρίμηνο της χρήσης.

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) παρουσιάστηκε ισχυρά αυξημένο κατά 236 μονάδες βάσης, στο 8,3%. Παράλληλα, το Πλαίσιο πέτυχε περαιτέρω μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 3,8% και των λειτουργικών εξόδων κατά 5,6%, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των περιθωρίων αποδοτικότητας.

Διαβάστε ακόμη: Κωνσταντίνος Γεράρδος: Από στρατιώτης, στρατηγός στο Πλαίσιο

Επίσης, κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές 12,3 εκατ. ευρώ, παρά τη σημαντική αποπληρωμή των προμηθευτών και εύρωστη κεφαλαιακή διάρθρωση με το δείκτη δανειακής μόχλευσης (ξένα/ίδια κεφάλαια) να συρρικνώνεται στο 0,80 από 1,05. Ο συνολικός δανεισμός υποχώρησε κατά 3 εκατ. ευρώ, στα 14,3 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ξεπερνούν τα 52 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 40% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου, Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Τα κέρδη προ φόρων προσέγγισαν τα 20 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από το 2012 και μόνο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών μπόρεσε να περιορίσει κάπως την ποσοστιαία άνοδο των αποτελεσμάτων μετά από φόρους. Η συνεπής παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας επέφερε, για άλλη μία χρονιά, περιορισμό του, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 37,7%. Η ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου, σε συνδυασμό με την ευρύτατη ρευστότητα – τα διαθέσιμα υπερέβησαν τα 50 εκατ. ευρώ – μας επιτρέπουν να προτείνουμε στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 20 ευρωλεπτών ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερου κατά 66%, σε σχέση με το 2012, σηματοδοτώντας την επιθυμία μας να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη των μετόχων μας ως απόρροια της πορείας της εταιρείας».

Διαβάστε ακόμη: «Σκέφτεσαι τεχνολογία; Σκέφτεσαι Πλαίσιο»

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Γεράρδος, τόνισε: «To 2013, κάναμε τέσσερις στρατηγικές κινήσεις: Κάναμε είσοδο στην κινητή τηλεφωνία, με το brand μας Turbo-X, επίσης με το Turbo-X μπήκαμε στην κατηγορία των τηλεοράσεων, επενδύσαμε στα σχολικά είδη, γεγονός που μας πρόσφερε μία δυνατή σχολική περίοδο, και βγήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Πλαισίου με τηλεοπτική διαφήμιση, με πρώτο στόχο το branding των private labels. Αυτές οι κινήσεις μας ενίσχυσαν πολύ και το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία. Παράλληλα, δουλέψαμε, όπως και κάθε χρόνο, στην ανανέωση των καταστημάτων μας, του site και των καταλόγων».