Πώληση συμμετοχής στην εταιρεία ΕΚΜΕ από τη ΜΕΤΚΑ

Πώληση συμμετοχής στην εταιρεία ΕΚΜΕ από τη ΜΕΤΚΑ

H ΜΕΤΚΑ προχώρησε στη πώληση και μεταβίβαση 3.533.220 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός 1,20 ευρώ.

Την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην ΕΚΜΕ Ανώνυμη Μεταλλουργική, Τεχνική, Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία (με διακριτικό τίτλο ΕΚΜΕ ΑΕ) ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος ΑΕ (ΜΕΤΚΑ).

Ειδικότερα η ΜΕΤΚΑ προχώρησε στη πώληση και μεταβίβαση 3.533.220 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός 1,20 ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΜΕ, στην αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία Altafina Investments ltd, έναντι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω συναλλαγή δεν θα επιφέρει ουσιώδη μεταβολή στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ.