Πόροι 393,7 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Το ύψος της χρηματοδότησης και υπολογίζεται να στηρίξει περί τις 4.400 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της λεγόμενης οικονομίας της γνώσης, παρουσιάζει ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, σε συνέντευξή του στην «Αυγή της Κυριακής».

Ο κ. Φωτάκης προαναγγέλλει την επικείμενη κατανομή δημόσιων πόρων, συνολικού ύψους 393,7 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» σε 685 ερευνητικά έργα, από τα οποία τα 498 αφορούν συνεργασίες επιχειρήσεων με δημόσιους ερευνητικούς φορείς. «Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά το ύψος της χρηματοδότησης και υπολογίζεται να στηρίξει περί τις 4.400 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει τόσο υψηλή χρηματοδότηση», αναφέρει.

Ο ίδιος σημειώνει ότι ήδη έχουν θεσπιστεί επιμέρους μέτρα για την αναστροφή του brain drain, καθώς πλέον επιτρέπεται σε νέους επιστήμονες, κυρίως μεταδιδάκτορες, να είναι οι ίδιοι οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των προτάσεων ερευνητικών έργων που υποβάλλουν.

Αναφέρεται ακόμα στην ανάληψη «εμβληματικών πρωτοβουλιών» από την Πολιτεία, όπως η δημιουργία του Δικτύου Εξατομικευμένης Ιατρικής ή Ιατρικής Ακριβείας, με στόχο την έρευνα και τις κλινικές εφαρμογές της για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου με σύγχρονες προσεγγίσεις μοριακής ιατρικής προσβάσιμες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Προαναγγέλλει, τέλος, νέες νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικές με θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα και αξιοποίησης της καινοτομίας, ενώ στους άμεσους στόχους σημειώνει και την προσέλκυση R & D τμημάτων ξένων και δυναμικά εξελισσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.