Πόρισμα – «φωτιά» για το ΤΤ

Δάνεια χωρίς εγγυήσεις για προσωπικό πλουτισμό περιγράφει η εισαγγελέας Π. Παπανδρέου, που αποδίδει κεντρικό ρόλο στον Α. Φιλιππίδη.

Με ένα πόρισμα – «καταπέλτη» 129 σελίδων η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου περιγράφει τις κρυφές διαδρομές του χρήματος στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με βάση τις οποίες έγινε η άσκηση διώξεων για αδικήματα που επιφέρουν ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε βάρος 25 προσώπων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει ήδη 4 συλλήψεις.

Η εισαγγελική λειτουργός αφιερώνει «ειδικό κεφάλαιο» στα συμπεράσματά της στη διοίκηση που άσκησε ο πρώην πρόεδρος του ιδρύματος, Άγγελος Φιλιππίδης, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Μάλιστα, η εισαγγελέας τονίζει ότι από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του κ. Φιλιππίδη την περίοδο από το 2008 μέχρι και το 2012 προκύπτει «αναντιστοιχία δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων κατά τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ», θέμα για το οποίο ωστόσο τονίζει ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Οι λογαριασμοί του Άγγελου Φιλιππίδη, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, «τροφοδοτήθηκαν με σημαντικά ποσά που δεν δικαιολογούνται».

«Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά μας προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Άγγελος Φιλιππίδης, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, καταχρώμενος τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (ΤΤ) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων».

Άγγελος Φιλιππίδης: «Επιστρέφω για να δώσω εξηγήσεις»

«Υπόπτος ο Φιλιππίδης για συσκότιση των ερευνών»
Οι εισαγγελείς Διαφθοράς, μάλιστα, έκριναν ότι έπρεπε να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον κ. Φιλιππίδη καθώς η κ. Παπανδρέου τον θεωρεί ύποπτο φυγής λόγω της οικονομικής ευχέρειας που έχει, λόγω των διασυνδέσεών του αλλά και ύποπτο «να συσκοτίσει ή να επιβραδύνει τις έρευνες». Στο πόρισμά της τονίζει χαρακτηριστικά: «Ενόψει δε του κύκλου των γνωριμιών και σχέσεων που ανέπτυξε ο προαναφερθείς, ένεκα και της υψηλόβαθμης θέσεως που κατείχε ως πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της χώρας, αλλά και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και στη χώρα μας, κρίνεται ότι ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις διασυνδέσεις αυτές, είτε προκειμένου να συσκοτίσει ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τις έρευνες των δικαστικών Αρχών για ζητήματα που, λόγω του όγκου και της φύσεως των δεδομένων καθώς και των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού μηχανισμού και Δικαστικών Συνδρομών, δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί πλήρως, είτε προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδοθεί, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σε βάρος του Αγγέλου Φιλιππίδη ένταλμα συλλήψεως».

«Ζημιά που ξεπέρνα τα 347 εκατ. ευρώ»
Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρονται δάνεια, όροι δανεισμού που χαρακτηρίζονται «εκτός αποδεκτών τραπεζικών κριτηρίων» και διαδρομές χρημάτων που, κατά την κρίση της κ. Παπανδρέου προκάλεσαν ζημιά στο ΤΤ τουλάχιστον 347 εκατομμυρίων ευρώ. Η εισαγγελέας, που ξεκίνησε την έρευνά της τον Ιούνιο του 2013, χρησιμοποίησε τα στοιχεία πέντε πορισμάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος ως βάση για τη διακρίβωση των όσων συνέβαιναν στο ΤΤ με τα κοινώς αποκαλούμενα «θαλασσοδάνεια» που χορήγησε από το 2007 μέχρι και το 2012. Σύμφωνα με την κ. Παπανδρέου η τράπεζα χορήγησε στον επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης την Τρίτη, δάνεια συνολικού ύψους 110,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια χορηγήθηκαν σε εταιρείες συμφερόντων του από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012.

Η υπόθεση της POSTCREDIT
Στο πόρισμα αναφέρεται και η υπόθεση της POSTCREDIT εταιρείας πιστωτικών καρτών που δημιούργησε το ΤΤ σε συνεργασία με τον κ. Κοντομηνά, η οποία κατά την εισαγγελική λειτουργό ζημίωσε συνολικά την τράπεζα με τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση της POSTCREDIT ξεκίνησε επί διοίκησης του κ. Φιλιππίδη, οπότε το ΤΤ αποφάσισε να επεκταθεί στην αγορά πιστωτικών καρτών. Από την εισαγγελική έρευνα προέκυψε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης αυτής το ΤΤ προχώρησε στην απόκτηση του 50% της εταιρείας BEST LINE, θυγατρικής της DEMCO Επενδυτική και Εμπορική, ιδιοκτησίας του κ. Κοντομηνά, με τίμημα περίπου 19 εκατ. ευρώ. Η κ. Παπανδρέου στο πόρισμά της τονίζει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές αποτίμησαν τότε την εμπορική αξία της εταιρείας, βάση της καθαρής της θέσης, στα 2,8 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την εκτίμησή τους η αξία της εταιρείας θα ανερχόταν στα 18,1 και στα 21,6 εκατ. ευρώ αν συνυπολογίζονταν τα μελλοντικά αποτελέσματα που θα προέκυπταν από τις συνέργειες με το ΤΤ. Επομένως, κατά το εισαγγελικό πόρισμα, η τράπεζα κατέβαλε τίμημα προεξοφλώντας μελλοντικά οφέλη εξαγοράς, ουσιαστικά για απόκτηση της μισής και όχι ολόκληρης εταιρείας. Επίσης, με την επίμαχη συμφωνία το Ταμιευτήριο αναλάμβανε το σύνολο του πιστωτικού κινδύνου από τις επισφάλειες στις κάρτες, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποδείχτηκε εξαιρετικά σημαντικός και σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2010 έως και τον Μάιο του 2012.

Η κ. Παπανδρέου αναφέρεται επίσης και στη διοίκηση που αποφασίστηκε για την εν λόγω εταιρεία, επισημαίνοντας ότι αν και στο ΔΣ της POSTCREDIT προβλέπονταν να ορίζονται τέσσερα μέλη από το ΤΤ, ουσιαστικά τον έλεγχό της είχε η πλευρά του επιχειρηματία. Μάλιστα, η POSTCREDIT βρισκόταν στο ίδιο κτίριο με τα γραφεία της DEMCO και τα στελέχη του ΤΤ φαίνεται να προσέρχονταν μόνο όταν υπήρχε λόγος. Στο εισαγγελικό πόρισμα τονίζεται για την υπόθεση της POSTCREDIT, για την οποία ο κ. Κοντομηνάς αντιμετωπίζει την κατηγορία της απάτης: «Είναι απορίας άξιο πώς το ΤΤ, που ήταν υπεύθυνο σύμφωνα με την ως άνω συμφωνία μετόχων για τις απαραίτητες εκ του νόμου εργασίες σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική συμμόρφωση, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και τη διαχείριση κινδύνων, δεν είχε, ως όφειλε, καθημερινή παρουσία διασφαλίζοντας έτσι την πληρότητα των σχετικών οδηγιών του νόμου και την αρτιότητα των εν λόγω εργασιών».

Διαβάστε ακόμη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο Κοντομηνάς

«Ο Φιλιππίδης παραπλάνησε τα μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας»
Αναφερόμενη στοn ρόλο του κ. Φιλιππίδη στην υπόθεση της POSTCREDIT η εισαγγελέας επισημαίνει: «Επιπροσθέτως δε, στην περίπτωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην θυγατρική του Ομίλου DEMCO εταιρία BESTLINE, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε, προκύπτουν ενδείξεις και δη επαρκείς περί του ότι ο ως άνω πρόεδρος του ΤΤ, ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης «εξαγοράς», ενεργώντας από κοινού με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, παραπλάνησε ακόμα και αυτά καθ’ εαυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΤ, προκειμένου να επιτύχει την έγκριση της εν λόγω συμμετοχής του ΤΤ στη θυγατρική του Ομίλου DEMCO εταιρία BESTLINE, του Δημήτρη Κοντομηνά, υπό τους όρους που προεκτέθηκαν, με σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στον τελευταίο».

Φιλιππίδης: «Αν έχω πάρει έστω και ένα ευρώ, να μπω φυλακή»

«Αγορά ακινήτου στο Λονδίνο από την κόρη του κ. Κοντομηνά»
Η εισαγγελέας τονίζει στο πόρισμά της ότι τα δάνεια προς τον κ. Κοντομηνά δόθηκαν κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών, χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής και με χρηματοοικονομικές μοχλεύσεις εκτός αποδεκτών τραπεζικών κριτηρίων. Επισημαίνει ακόμη ότι τα ποσά που εκταμιεύτηκαν για την εταιρεία DEMCO δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς που ορίστηκαν στις συμβάσεις με το ΤΤ και μάλιστα αναφέρεται η περίπτωση αγοράς ακινήτου στο Λονδίνο, της κόρης του κ. Κοντομηνά.

«Καμιά αξιολόγηση για την περίπτωση Λαυρεντιάδη»
Για την περίπτωση του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, που είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση, αναφέρεται δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ που δόθηκε, σύμφωνα με την εισαγγελέα, τον Οκτώβριο του 2009 μετά από αίτημα της εταιρείας ALAPIS προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν «υφιστάμενες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας» και προκειμένου «να πραγματοποιήσει στοχευμένες εξαγορές εταιρειών στρατηγικά σημαντικών για την περαιτέρω ανάπτυξή της». Στο εισαγγελικό πόρισμα υπογραμμίζεται ότι οι αρμόδιοι του ΤΤ δεν προέβησαν σε καμία αξιολόγηση των ορατών κινδύνων λόγω του υψηλού τραπεζικού δανεισμού που είχε ήδη η εταιρεία του κ. Λαυρεντιάδη. Στο πόρισμα αναφέρεται ότι η εταιρεία του κ. Λαυρεντιάδη είχε συνάψει από το 2007 κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ «πληρωτέου ολοσχερώς άμα τη λήξει του». Η εισαγγελέας περιγράφει στο πόρισμά της τη διαδρομή του δανείου από το ΤΤ, το οποίο κατέληξε τελικώς σε εταιρεία που ανήκει κατά 100% στον ήδη κρατούμενο για την υπόθεση της PROTON BANK επιχειρηματία. Η εισαγγελέας αναφέρει ότι το ποσό του κοινού ομολογιακού δανείου που χορήγησε το ΤΤ στον κ. Λαυρεντιάδη όχι μόνο δεν διατέθηκε για τον σκοπό που δόθηκε «αλλά τουναντίον κατέληξε σε προσωπικό λογαριασμό του επιχειρηματία».

Η εισαγγελέας αναφέρεται στο πόρισμά της και στη δανειοδότηση επιχείρησης του Κυριάκου Γριβέα και της συζύγου του Αναστασίας Βάτσικα, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας το ζεύγος Γριβέα έλαβε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2009 συνολικό ποσό 17 εκατ. ευρώ για τη νεοσύστατη, όπως τονίζει η κ. Παπανδρέου, εταιρεία C&C International Ανώνυμος Εμπορική Ξενοδοχειακή και Εταιρεία Συμμετοχών. Η εν λόγω εταιρεία είχε αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, κυρίως ιατρικού αντικειμένου. Τα χρήματα του δανείου χορηγήθηκαν αμέσως, χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις, καθώς όπως τονίζει η εισαγγελέας η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους, με δυσκολία έφτανε τα 3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ