Πώς μπορεί να ανοίξει η «ψαλίδα» στις ιδιωτικές αγορές

Πώς μπορεί να ανοίξει η «ψαλίδα» στις ιδιωτικές αγορές
Όσα παρουσιάζει η έκθεση "Broadening Access to Private Markets", η οποία εκπονήθηκε από την Accenture σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η δυνατότητα επένδυσης σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο χρηματοπιστωτικών προϊόντων αποτελεί θεμελιώδες δομικό στοιχείο για τη χρηματοπιστωτική συμπερίληψη – μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία πλούτου, τη διαφοροποίηση και τα οικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα και να επιδεικνύουν τη χρηματοοικονομική τους δεινότητα.

Οι ιδιώτες (μη θεσμικοί) επενδυτές σήμερα, ωστόσο, δεν έχουν έκθεση σε όλο το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών με τις εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ή τις ευκαιρίες της ιδιωτικής αγοράς να υποεκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια σε σχέση με τα χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών.

Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αυξήσουμε την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες πρόσβασης, αλλά πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι εκπαιδεύουμε τους επενδυτές, αντισταθμίζουμε τους κινδύνους, παρέχουμε πληροφόρηση και διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα, όπως περιγράφεται στην έκθεση “Broadening Access to Private Markets“, η οποία εκπονήθηκε από την Accenture σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουμε δει τεράστια ανάπτυξη των εναλλακτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων ή προϊόντων της ιδιωτικής αγοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδιωτικό equity, ιδιωτικές πιστώσεις, ακίνητα και υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υποδομών. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της ιδιωτικής αγοράς έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί – από περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2005 σε περίπου 13 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Αυτά τα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα λόγω της δυνατότητάς τους να παρέχουν αυξημένες αποδόσεις χαρτοφυλακίου και οφέλη διαφοροποίησης που βελτιώνουν τη συνολική απόδοση κινδύνου.

Μια ανάλυση που βασίζεται σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Preqin δείχνει ότι οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής αγοράς έχουν υπεραποδώσει έναντι των αντίστοιχων της δημόσιας αγοράς κατά την τελευταία δεκαετία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καθώς δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge fund συρρέουν στη Μέση Ανατολή, ένας σημαντικός αξιωματούχος εκθέτει το όραμά του για το Άμπου Ντάμπι ως οικονομικό κόμβο

Ομοίως, μελέτες της JP Morgan υποδεικνύουν ότι η μετάβαση από ένα παραδοσιακό επενδυτικό μείγμα 80% μετοχών και 20% ομολόγων σε μια πιο διαφοροποιημένη κατανομή που περιλαμβάνει εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μειώσει σημαντικά τη μεταβλητότητα, αυξάνοντας παράλληλα τις συνολικές αποδόσεις.

Παρά τα εν λόγω δυνητικά οφέλη, η έκθεση και η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας επενδύσεις στην ιδιωτική αγορά δεν έχει περάσει στους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι ιστορικά έχουν επικεντρώσει τα επενδυτικά τους δολάρια σε παραδοσιακά μέσα όπως οι μετοχές και τα ομόλογα που διαπραγματεύονται δημόσια.

Η έλλειψη εκπαίδευσης σχετικά με αυτές τις ιδιωτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, οι αυστηροί κανονισμοί, τα υψηλά ελάχιστα όρια επένδυσης, η έλλειψη διαφάνειας και οι περιορισμοί ρευστότητας έχουν ιστορικά δημιουργήσει εμπόδια στη συμμετοχή των mainstream επενδυτών σε αυτές τις σημαντικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ακόμη και αν τα προϊόντα αυτά ήταν πιο προσιτά στους επενδυτές, υπάρχουν συστημικά πλεονεκτήματα που έχουν οι θεσμικοί επενδυτές λόγω του μεγέθους τους και της ικανότητάς τους να ανταγωνίζονται για περιουσιακά στοιχεία υψηλής απόδοσης.

Κάνοντας τις ιδιωτικές αγορές πιο συμπεριληπτικές

Όπως τονίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά σε όλο το επενδυτικό οικοσύστημα για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της πρόσβασης των μεμονωμένων επενδυτών στις ιδιωτικές αγορές. Και υπάρχουν δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς για να αυξήσουν την πρόσβαση:

  • Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προϊόντα μέσω της εκπαίδευσης των επενδυτών που υποστηρίζεται από καλύτερη κατάρτιση και γνώση των προϊόντων. Φυσικά, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από προστατευτικές δικλείδες που εξετάζουν τον κίνδυνο και την καταλληλότητα.
  • Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσουν και να προσαρμόζουν τον ορισμό του διαπιστευμένου επενδυτή, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν είναι υπερβολικά περιοριστικός και ότι επιτρέπει σε όσους είναι οικονομικά καταρτισμένοι ή επαρκώς έμπειροι να επενδύσουν.
  • Οι δημιουργοί των επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα προϊόντα ή να δημιουργήσουν καινοτόμα νέα προϊόντα για να διευρύνουν την πρόσβαση. Η μείωση των ελάχιστων επενδυτικών ποσών και η αύξηση της ρευστότητας επιτρέποντας τη μερική ρευστότητα ή τη διαπραγμάτευση στις δευτερογενείς αγορές θα μπορούσαν να καταστήσουν τα προϊόντα πιο προσιτά.
  • Ο κλάδος μπορεί να συνεργαστεί για να δημιουργήσει τυποποιημένα προϊόντα ή, τουλάχιστον, να ευθυγραμμιστεί σε δομές αναφοράς που έχουν τυποποιημένη μορφή, η οποία είναι συγκρίσιμη μεταξύ των προϊόντων και πιο κατανοητή από τους επενδυτές.

Με τις σωστές προστατευτικές δικλείδες και τους κατάλληλους πόρους, οι ιδιωτικές αγορές μπορούν να είναι συμπεριληπτικές. Το πιο σημαντικό είναι ότι η πρόσβαση σε ελκυστικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία πλούτου για τους μικροεπενδυτές και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: weforum