Πώς μπορούν να επιβιώσουν σε online περιβάλλον οι ελληνικές επιχειρήσεις

Ingram Publishing

Τα social media, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η συμπεριφορά των καταναλωτών.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που η τεχνολογία αποτελεί το βασικό συστατικό της ανάπτυξης, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν τις επιταγές της παγκόσμιας αγοράς, εάν θέλουν να επιβιώσουν.  Αυτό τονίζει στο Fortune Greece, η Άννα Ευσταθίου, Υπεύθυνη Τύπου & Digital Leader στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα.

Οι εξελίξεις στον χώρο του διαδικτύου και συγκεκριμένα στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν καταστήσει σαφές ότι ο «ψηφιακός κόσμος» έχει έρθει για να μείνει στην καθημερινότητα μας. Σήμερα τα μέσα αυτά αποτελούν σε μεγάλο βαθμό το κλειδί όχι μόνο για πρόσβαση στην αγορά, αλλά για την προσέλκυση κοινού σε νέες ηλικίες και όχι μόνο, καθώς και για άμεση διοχέτευση της πληροφορίας.

Πώς λοιπόν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να καταστούν πολύτιμο επαγγελματικό και επιχειρηματικό εργαλείο, με στόχο την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας;  Είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες εξοικειωμένοι με αυτή την πρακτική; Η κ. Ευσταθίου απαντά πως οι επιχειρηματίες και γενικότερα οι επαγγελματίες στην Ελλάδα είναι ενεργοί και σιγά-σιγά γίνονται και περισσότερο … τολμηροί.

«Ο χώρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θέλει διάλογο, δημιουργικότητα και ζωντάνια! Μία σελίδα στο Facebook ή ένα tweet δεν είναι Marketing και Customer Approach. Όπως είχε πει κάποτε και ο MatthiasLufkens “Δραστηριοποιηθείτε στα socialmedia αλλά μόνο όταν… έχετε κάτι να πείτε.” Δεν αρκεί να μετράμε τα likes – το πραγματικό like είναι όταν φέρουμε τον πελάτη ή τον ακροατή πιο κοντά σε αυτό που προσφέρουμε ή πουλάμε».
Έτσι, ενώ το ποσοστό των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (64% έναντι 58%), η χρήση των socialmedia ως εργαλείου προώθησης και πρόσβασης στην αγορά έχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τον ολοένα κεντρικότερο ρόλο online εργαλείων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι μηχανές αναζήτησης, οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, οι «πλατφόρμες» ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ., στο πλαίσιο της προώθησης της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τη διεξοδική αξιολόγηση ζητημάτων όπως η διαφάνεια, η χρήση της πληροφορίας, αλλά οι περιορισμοί μετάβασης από την μία στην άλλη πλατφόρμα με σκοπό τόσο την στήριξη των επιχειρήσεων, όσο και την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των πολιτών.

Μόλις το 9,1% των ελληνικών επιχειρήσεων πουλάνε on line τα προϊόντα τους
Τα τελευταία χρόνια το εμπόριο μέσω διαδικτύου κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Που βρίσκεται η Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη και ποια είναι η τάση που θα επικρατήσει στο εγγύς μέλλον; Παραθέτοντας τα επίσημα στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας, η κ. Ευσταθίου τονίζει πως λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα πουλάνε το προϊόν τους online (9,1% σε σύγκριση με 15% στην ΕΕ) και ακόμα λιγότερες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να βάλουν τα προϊόντα τους έξω από τα σύνορα της χώρας (4,3% σε σύγκριση με 6,5% στην ΕΕ).

Παράλληλα, από την αρχή του 2012 έως και τα μέσα του 2015, το 28% των ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο σημείωσαν σημαντική αύξηση των εσόδων τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν μεγαλύτερη από 25%. «Ωστόσο, αντιμετωπίζουν και αρκετές προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος αποστολής των προϊόντων τους, θέματα διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων, προβλήματα λόγω αργής διαδικτυακής σύνδεσης, καθώς και ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών».

Εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές αγορές οι Έλληνες καταναλωτές
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο (2014), το 36% των Ελλήνων πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, το ποσοστό Ελλήνων καταναλωτών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ (57% έναντι 63%) ενώ οι ανησυχίες των Ελλήνων καταναλωτών είναι ίσως μεγαλύτερες από εκείνες των Ευρωπαίων με αποτέλεσμα το 53% των Ελλήνων να προτιμούν να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά αυτοπροσώπως (σε σύγκριση με το 26% των Ευρωπαίων).

«Οι προκλήσεις στον τομέα του τηλ-εμπορίου είναι μεγάλες για όλη την ΕΕ, κυρίως όσον αφορά στην μετάβαση από την εγχώρια στην ευρωπαϊκή αγορά. Το 2014, το 15% των καταναλωτών πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές από άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ το 44% αγόρασε διαδικτυακά στην εγχώρια αγορά. Για το λόγο αυτό, η βελτίωση της πρόσβασης καταναλωτών και επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί βασικό πυλώνα της δημιουργίας της λεγόμενης Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, μιας από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ οι ίδιοι κανόνες για τηλ-εμπόριο».

Η Υπεύθυνη Τύπου &DigitalLeader στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα, εξηγεί πως αν συνέβαινε αυτό, υπολογίζεται ότι ποσοστό 57% των εταιρειών πανευρωπαϊκά είτε θα άρχιζαν είτε θα αύξαναν τις διαδικτυακές τους πωλήσεις . Οι δε καταναλωτές θα μπορούσαν κάθε χρόνο να εξοικονομούν 11,7 δις ευρώ, αν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν από το πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΕ για τις διαδικτυακές αγορές τους.