Πώς επηρέασε ο κορωνοϊός τις ελληνικές εξαγωγές- Ο ρόλος της πανδημίας του κορωνοϊού

pixabay.com

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του COVID-19, αποτελούν το 9,1% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κατά το έτος 2019. Πού παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση στην αξία εξαγωγών.

Η συνολική αξία εξαγωγών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά το διάστημα Μαρτίου- Μαΐου 2020 ανήλθε σε 6.283,9 εκατ. ευρώ, αναφέρει ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον μετά από σειρά πειραματικών στατιστικών η πρόβλεψη για τις προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε όρους ποσοστιαίας μεταβολής εξαγωγών αγαθών για το τρέχον, υπολογίζεται σε «9% η 1η εκτίμηση» και σε «2% η 2η εκτίμηση».

Μεταξύ Μαρτίου- Μαΐου 2020 και της αντίστοιχης περιόδου του 2019 παρατηρούνται οι εξής μεταβολές:

  • Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε μείωση μεγαλύτερη από 50% ανήλθε σε 977,9 εκατ. ευρώ
  • Η αξία εξαγωγών που αντιστοιχεί σε μείωση μικρότερη από 50% ανήλθε σε 2.292,8 εκατ. ευρώ.
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις οποίες η επιμέρους αξία εξαγωγών παρουσίασε αύξηση ανήλθε σε 3.013,2 εκατ. ευρώ.

Εξαγωγικές επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας

Η επίδραση αυτή εξετάζεται τόσο ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές, όσο και ως προς την αξία των εξαγωγών.

Αριθμός επιχειρήσεων

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του COVID-19, αποτελούν το 9,1% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κατά το έτος 2019.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν το 7,6% του συνόλου των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εξαγωγές αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος- Μάιος 2019 και αντίστοιχα το 6,4% για το 2020.

Αξία εξαγωγών

Η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε ΚΑΔ που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω του COVID-19, αποτελεί το 2,7% του συνόλου της αξίας εξαγωγών αγαθών, κατά το έτος 2019.

Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών αγαθών των επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί το 2,3% και το 2,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών αγαθών κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος- Μάιος 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Διεθνές εμπόριο αγαθών

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 ανήλθε στο ποσό των 12.165,8 εκατ. ευρώ έναντι 14.058,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 13,5%.

Η μεγαλύτερη μείωση στην αξία εξαγωγών- αποστολών κατά το διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου 2020 ως προς το ίδιο διάστημα του έτους 2019 παρουσιάζεται στην ομάδα τυποποιημένης ταξινόμησης αγαθών ΤΤΔΕ 3 «Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ» κατά 39,8% ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην ομάδα 4 «Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 43,1%.

Σχετικά άρθρα