Πως φορολογούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία

Πως φορολογούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία

Πόσα χρωστάνε οι εφοπλιστές προς τα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. 

Στοιχεία για τον τρόπο φορολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε απάντηση ερώτησης που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Χρήστος Κατσώτης και Νίκος Καραθανασόπουλος.

Αν και ο κ. Βαρβιτσιώτης επισημαίνει ότι η φορολογική μεταχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών και των πλοίων είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών και πραγματοποιείται με βάση το Ν. 27/75, παραθέτει στο έγγραφό του όλες τις διατάξεις για τη φορολόγησή τους και κάνει ταυτόχρονα γνωστό ως προς την «Οικειοθελή Προσφορά της Ναυτιλιακής Κοινότητας» ότι σύμφωνα με τις κατατιθέμενες Δηλώσεις Οικειοθελούς Προσφοράς, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που έχουν δηλωθεί από τις εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 είναι 3.062 και ανέρχεται σε ποσοστό πλέον του 75% επί του συνόλου των διαχειριζομένων πλοίων. Επίσης, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι ο θεσμός των εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/75 θεωρείται ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην προσέλκυση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και στην ανάδειξη του Πειραιά σε σημαντικό διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το προσωπικό που απασχολήθηκε το έτος 2012 στις παραπάνω εταιρείες ανήλθε σε 13.700 άτομα, ενώ κατά το έτος αυτό οι παραπάνω εταιρείες εισήγαγαν και μετέτρεψαν σε εθνικό νόμισμα περί τα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης: Όχι νέους φόρους στη ναυτιλία, λέει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Η απάντηση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου διαβιβάζεται στη Βουλή, ύστερα και από την απάντηση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση, στην οποία παρατίθενται στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία του ΝΑΤ και αφορούν οφειλές των εφοπλιστών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Βρούτση, οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα 101 εκατομμύρια ευρώ αλλά επισημαίνεται ότι πρόκειται για τα αρχικώς βεβαιωθέντα ποσά και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διακανονισμοί αρκετών οφειλών προς το Ταμείο και λαμβάνουν χώρα καταβολές στις Δ.Ο.Υ, για τις οποίες σταδιακά ενημερώνεται το ΝΑΤ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, πάντως, στο έγγραφό του τονίζει ότι είναι σημαντική η συμβολή των ναυτιλιακών εταιρειών στην εθνική οικονομία με την εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος και η συμβολή στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στην ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και στην υποβοήθηση της ανάπτυξης άλλων παράπλευρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία (ασφάλιση, χρηματοδότηση, νομική υποστήριξη, επισκευές, τροφοδοσία κλπ).

Διαβάστε επίσης: Τα πλωτά παλάτια του Ναυπλίου

Ειδικά ως προς τη φορολόγηση των πλοίων με ελληνική σημαία, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισημαίνει ότι γίνεται με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975. Για τα πλοία που έχουν εγγραφεί στο ελληνικό νηολόγιο δυνάμει του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/1953, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα σε κάθε εγκριτική πράξη νηολόγησης αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης με το άρθρο 24 του ν. 4110/2013 επιβλήθηκε, για πρώτη φορά, φόρος χωρητικότητας στα πλοία υπό ξένη σημαία των οποίων η διαχείριση γίνεται από αλλοδαπές ή ημεδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Ο εν λόγω φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και τις εκδιδόμενες δυνάμει του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/1953 πράξεις νηολόγησης πλοίων υπό ελληνική σημαία, με βάση τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο του ν. 4110/2013.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 14 του ν. 4223/2013 καθορίζεται ετήσια παροχή για τα έτη 2014, 2015 και 2016 για τα πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν, 27/1975, ύψους ίσου με το διπλάσιο του τελικού ποσού που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο χωρίς να αφαιρούνται μειώσεις φόρου.

Επίσης με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4141/2013, θεσπίστηκε η καταβολή ετήσιας εισφοράς για τα έτη 2012-2015 επί του ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων.

Μετά και το έγγραφο του κ. Βαρβιτσιώτη, εκκρεμεί πλέον η απάντηση από το υπουργείο Οικονομικών στο οποίο έχουν επίσης απευθυνθεί οι βουλευτές του ΚΚΕ ζητώντας να διαβιβαστούν στη Βουλή τα στοιχεία για τους φόρους που έχουν πληρώσει οι εφοπλιστές το 2013 για πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίες του ν. 27/1975, καθώς και για τα πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των 500 ΚΟΧ του ίδιου νόμου.

Έχουν ζητήσει, επίσης, να μάθουν το ποσό που κατέβαλαν οι ναυτιλιακές εταιρείες με βάση το συνυποσχετικό οικειοθελούς φορολόγησης των εφοπλιστών. Επίσης, ποια είναι τα φορολογικά έσοδα από τις ναυτιλιακές εξωχώριες εταιρείες στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2013 και ακόμη ποιες είναι οι βεβαιωμένες και ανεξόφλητες οφειλές των εφοπλιστών προς τη ΔΥΟ Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ