Πώς να αυξήσετε την ικανοποίηση των εργαζομένων σας

Ingram Publishing

Δέκα συμβουλές για να διατηρήσετε τους εργαζομένους σας χαρούμενους και παραγωγικούς και φέτος.

Η επιτυχία μιας startup καθορίζεται από τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα της. Όταν, συνεπώς, οι διευθυντές επιζητούν να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους λειτουργία, καλό θα είναι να εστιάζουν καταρχήν στην ικανοποίηση των εργαζομένων τους.

Περισσότερες ευκαιρίες για καριέρα, περισσότερη ομαδική συνεργασία και επικοινωνία μπορούν να δώσουν ώθηση και στη δική σας επιχείρηση.

Ιδού λοιπόν δέκα συμβουλές για να αυξήσετε την ικανοποίηση των μελών της ομάδας σας:

1) Αποσαφηνίστε το όραμα και την αποστολή σας
Χωρίς μια σαφή κατανόηση του οράματος, της αποστολής και της κουλτούρας μιας επιχείρησης, οι εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν στο σκοτάδι έχοντας ελάχιστη καθοδήγηση και κίνητρο. Μην ξεχνάτε να υπενθυμίζετε στους εργαζομένους σας όλα αυτά τα οποία υποστηρίζει η επιχείρησή σας, και το μεγάλο όραμα που υπηρετεί.

2) Ξεκαθαρίστε τους ρόλους
Οι εργαζόμενοί σας πρέπει να έχουν αίσθημα ομαδικότητας και να κατανοούν πού και πώς εντάσσονται μέσα σε μια ομάδα. Χωρίς σαφείς ευθύνες και προσδοκώμενα αποτελέσματα, η δουλειά αποκτά εμπόδια, οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, και η ομάδα γεμίζει εκνευρισμό. Ορίστε με σαφήνεια τους ρόλους και τις ευθύνες του καθενός ώστε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας.

3) Παρακολουθήστε την απόδοση
Μετρήστε συνεχώς την επιτυχία· αξιολογήστε, δηλαδή, τι δουλεύει και τι όχι, και κάντε προσαρμογές για να βελτιωθεί το προϊόν ή η επιχείρησή σας. Ο καθένας πρέπει να έχει δείκτες απόδοσης με μετρήσιμους στόχους, ενώ πρέπει να υπάρχει και διαδικασία ανατροφοδότησης που θα μετρά, θα ενθαρρύνει και θα επιβραβεύει την πρόοδο.

4) Ισχυροποιήστε τους εργαζομένους
Οι αυτόνομοι χώροι εργασίας είναι και χαρούμενοι. Κάντε ένα βήμα πίσω και δώστε στους εργαζομένους σας το χώρο που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τη δουλειά για την οποία προσλήφθηκαν. Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοί σας έχουν τα απαραίτητα εργαλεία και την ελευθερία να κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς υπερβολική επίβλεψη εκ μέρους σας.

5)Επενδύστε στα μεσαία στελέχη
Αν και το τρίτο επίπεδο διοίκησης – συνήθως διευθυντές που αναφέρονται σε αντιπροέδρους – είναι τρομερά σημαντικό για την επιτυχία μιας επιχείρησης, συχνά δεν έχουν τακτική επαφή με τον CEO. Επενδύστε στα μεσαία στελέχη, ακόμα και μέσα από εκδηλώσεις και συναντήσεις που θα αφορούν αποκλειστικά αυτά.

6) Εκπαιδεύστε τα μέλη της ομάδας
Βελτιώστε τις δεξιότητες των εργαζομένων σας στήνοντας ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης, μέσω του οποίου τα μέλη της ομάδας σας θα μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά. Η επιβράβευση της επιτυχίας στο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων σας, ενώ θα αυξήσει και την ικανοποίησή τους από την εργασία τους.

7) Βελτιώστε την επικοινωνία
Το να βασίζεστε μόνο στα email ως μοναδικό μέσο επικοινωνίας είναι αναποτελεσματικό και δεν συμβάλλει στην οικοδόμηση λειτουργικών σχέσεων. Αντίθετα, ενθαρρύνετε – όπου αυτό είναι δυνατό – την αλληλεπίδραση πρόσωπο-με-πρόσωπο, και επενδύστε σε άλλα εργαλεία επικοινωνίας, όπως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρήσεις.

8) Λύστε άμεσα τα όποια ζητήματα ανθρωπίνων πόρων προκύπτουν
Δεν πρέπει να απαιτούνται μήνες, ούτε καν εβδομάδες για να επιλύετε ζητήματα και να ικανοποιείτε αιτήματα που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησής σας. Καλό θα ήταν να ορίσετε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και να τα τηρείτε σε σχέση με τη διευθέτηση τέτοιων θεμάτων.

9) Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία υποδοχής και ένταξης νέων υπαλλήλων
Αξιολογήστε την τρέχουσα διαδικασία υποδοχής και ένταξης νέων υπαλλήλων που έχετε, και εξετάστε πιθανά σημεία βελτίωσης. Ζητήστε από τους νέους εργαζομένους σας ανατροφοδότηση εντός των πρώτων έξι μηνών από την υποδοχή τους στην επιχείρησή σας, και λάβετε σοβαρά υπόψη ό,τι έχουν να σας πουν.

10) Ορίστε τακτικές συναντήσεις
Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τακτική επαφή με τα ανώτερα κλιμάκια της εταιρικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντα συμβούλου. Ορίστε συγκεκριμένο χρόνο συναντήσεων των μελών της ομάδας με τα ανώτερα στελέχη, ώστε να συζητιούνται οι ανησυχίες και τα προβλήματά τους, να δίδεται η ανατροφοδότησή τους, και τα ίδια τα μέλη να γίνονται κοινωνοί των ευρύτερων στόχων και της πορείας της επιχείρησης.