Πώς ο Πάρης Μουράτογλου εδραιώνει την παρουσία του στην Ελλάδα

Σε περαιτέρω ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού και της δραστηριότητας του στη Ελλάδα προχωρεί ο Όμιλος EREN του Ελληνογάλλου επιχειρηματία.

Θοδωρής Παναγούλης

Σε περαιτέρω ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού και της δραστηριότητας του στη Ελλάδα προχωρεί ο Όμιλος EREN του Ελληνογάλλου επιχειρηματία Πάρη Μουράτογλου. Πλέον από την Ελλάδα θα συντονίζεται η παρουσία του σε ξένες αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στις χώρες του Αραβικού Κόλπου και των Βαλκανίων.

Ο Πάρης Μουράτογλου ο οποίος μέχρι το 2012 ήταν συνέταιρος του Γαλλικού κολοσσού EDF ΕΝ, μετά την αποχώρησή του δημιούργησε τον δικό του όμιλο, την εξαιρετικά δραστήρια EREN, η οποία, παρά το μικρό διάστημα λειτουργίας της, καταγράφει σημαντικές εξαγορές καθώς και υλοποίηση νέων επενδύσεων ανά την υφήλιο.

Όλα δείχνουν ότι ο ισχυρός επιχειρηματίας έχει επιλέξει να κάνει το σύγχρονο κτήριο που αγόρασε στις παρυφές της Ακρόπολης βάση για κάποιες τουλάχιστον από τις διεθνείς του δραστηριότητες.

Ο όμιλος συνεχίζει, εν μέσω κρίσης, να επεκτείνεται στην ελληνική αγορά, τόσο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όσο και στους άλλους τομείς δραστηριοποίησής του, δηλαδή στην Εξοικονόμηση και στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων.

Στον τομέα των ΑΠΕ, μετά την έναρξη λειτουργίας από τις αρχές του 2016 των δύο νέων αιολικών πάρκων στην Βοιωτία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 82 MW, έχουν ξεκινήσει ήδη οι απαραίτητες προεργασίες για την έναρξη κατασκευής νέων αιολικών έργων, συνολικής ισχύος 120 MW στην Εύβοια και τη Βοιωτία. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, τα οποία εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία το 2017, ο Όμιλος EREN θα διαθέτει στη Ελλάδα ένα ικανοποιητικό «πράσινο» χαρτοφυλάκιο ισχύος περί των 300MW.

Ταυτόχρονα, η ΕΡΕΝ ΕΛΛΑΣ προωθεί τα προϊόντα των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου, όπως των εταιρειών OREGE, FAFCO και OSMOS. Η πρώτη επικεντρώνεται σε τεχνολογίες για τη διαχείριση της λυματολάσπης των Βιολογικών Μονάδων, και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πιλοτικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη εγκατάσταση στην Κεντρική Ελλάδα.

Η εταιρεία FAFCO δραστηριοποιείται στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με την τεχνολογία της δεξαμενής πάγου, η οποία αξιοποιείται στις ώρες αιχμής, για την ψύξη κυρίως μεγάλων κτηριακών συγκροτημάτων υψηλής ενεργειακής ζήτησης, όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια κτλ. Ήδη έχει γίνει η πρώτη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενώ έχουν τεθεί και οι βάσεις για την διεύρυνση της αγοράς του Αραβικού Κόλπου.

Τέλος, η OSMOS HELLAS, θυγατρική της γαλλικής OSMOS GROUP, παρέχει υπηρεσίες ενόργανης δομικής παρακολούθησης όλων των τύπων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών έργων και ιστορικών μνημείων, με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία των οπτικών ινών. Τα συστήματα οπτικών ινών, όπως εξηγούν τα στελέχη της εταιρείας, προσφέρουν απόλυτη παρακολούθηση των δομικών στοιχείων ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν δομικές αστοχίες, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους και στοχεύοντας στην μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά σημαντικών έργων σε συνεργασία με τις ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΡΓΟΣΕ και άλλες εταιρείες καθώς και πιλοτικές – πρωτοποριακές εφαρμογές με τις ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Υ.Σ.Μ.Α.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπτυσσόμενη συνεργασία της OSMOS HELLAS με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η επέκταση της στα Αραβικά Εμιράτα, τη Σερβία και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Πηγή: news247.gr