Πώς τα smartphones «ρίχνουν» την επίδοση των μαθητών

Πώς τα smartphones «ρίχνουν» την επίδοση των μαθητών

Θέλετε να τα καταφέρουν τα παιδιά σας στις εξετάσεις; Πάρτε τους τα smartphone απ’ τα χέρια.

Τα σχολεία που απαγορεύουν στους μαθητές τους να φέρνουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα έχουν δει ξεκάθαρη βελτίωση στις επιδόσεις τους, σύμφωνα με μελέτη του London School of Economics.

«Διαπιστώσαμε πως ο αντίκτυπος της απαγόρευσης των smartphone για τους μαθητές ισοδυναμεί με μία επιπλέον σχολική ώρα την εβδομάδα ή με αύξηση της σχολικής χρονιάς κατά πέντε ημέρες», σημειώνουν οι ερευνητές Richard Murphy και Louis-Philippe Beland.

Οι ερευνητές μελέτησαν κατά πόσο η πολιτική που ακολουθείται για τα κινητά τηλέφωνα σε 91 σχολεία στην Αγγλία έχει αλλάξει σε σχέση με το 2001 και συνέκριναν τα στοιχεία αυτά με τα δεδομένα των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων που δίνονται από την ηλικία των 16. Επί της ουσίας, στην έρευνα μελετήθηκαν δεδομένα 130.000 μαθητών.

Διαπιστώθηκε, επίσης, πως μετά την απαγόρευση της χρήσης τηλεφώνου, τα αποτελέσματα των μαθητών στις εξετάσεις βελτιώθηκαν κατά 6,4%. Ο αντίκτυπος στους πιο αδύναμους μαθητές ήταν πολύ μεγαλύτερος, καθώς οι βαθμολογίες τους στις εξετάσεις αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 14%.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι πολύ πιο πιθανό να αποσπαστεί η προσοχή των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις είναι από τη χρήση κινητών τηλεφώνων, ενώ οι μαθητές που καταγράφουν υψηλές επιδόσεις μπορούν να συγκεντρωθούν στο μάθημα, ανεξάρτητα από την πολιτική που ακολουθείται για τα κινητά τηλέφωνα».