Πώς θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών

Πώς θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών

Οι βιομηχανικές πρακτικές του παρελθόντος δεν έχουν θέση στην επιχειρηματικότητα του μέλλοντος.

των Γκάρι Χάμελ και Πόλι Λαμπάρε

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν με πρακτικές της βιομηχανικής εποχής που είχαν σχεδιαστεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της τυποποίησης και την ιεραρχική οργάνωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Για να δημιουργήσει κανείς μια επιχείρηση που μπορεί να σταθεί στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να σκεφτεί ένα τρόπο για την ανταμοιβή της συνεισφοράς των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών και των άλλων συναλλασσόμενων.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάζουν και στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ατόμων -σχεδιάζοντας περιβάλλοντα όπου εμπνέουν τους ανθρώπους να συνεισφέρουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους- και στην συγκέντρωση των δυνατοτήτων τους – κάνοντας χρήση όλων των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης για τη στρατολόγηση και οργάνωση του ταλέντου των ατόμων με στόχο την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους.

Διαβάστε ακόμη: Το προφίλ του αναδυόμενου Έλληνα νέου επιχειρηματία

Δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα της αναδιάρθρωσης για να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους. Αυτό συμβαίνει επειδή η πλειοψηφία των επιχειρήσεων συνεχίζουν να λειτουργούν με πρακτικές της βιομηχανικής εποχής που είχαν σχεδιαστεί με στόχο τη μεγιστοποίηση της τυποποίησης και την ιεραρχική οργάνωση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι αιχμάλωτες δύο ανθεκτικών και ολέθριων δομικών μοντέλων: της πυραμίδας και της αλυσίδας της αξίας.

Τα καλά νέα: τα παλιά παραδείγματα ήδη καταρρέουν. Με την άνοδο των νέων τεχνολογιών (ψηφιακών, κινητών, κλπ) και τις αξίες που αυτά εκπροσωπούν (όπως η διαφάνεια, η συνεργασία, η αξιοκρατία, ο αυτοπροσδιορισμός, η κοινότητα, κλπ), οι ιεραρχικές δομές από πάνω προς τα κάτω παραμερίζονται και στη θέση τους εμφανίζονται περισσότερο συνεργατικές και κοινωνικές προσεγγίσεις.

Οι υπάλληλοι ζωντανεύουν με την ανοιχτή επικοινωνία, την αυτονομία, τη συμμετοχή και την ευελιξία. Η παγκόσμια παραγωγός τσιμέντου και κατασκευαστική εταιρεία CEMEX δημιούργησε μια παγκόσμια πλατφόρμα συνεργασίας που ονομάζεται Swift για χρήση από τους 40.000 υπαλλήλους της με στόχο τη χάραξη της πορείας της εταιρείας. Μέσα σε λίγα χρόνια το Swift δημιούργησε εκατοντάδες ενεργές κοινότητες με τη δύναμη να λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης.

Διαβάστε ακόμη: Γιατί αποτυγχάνουν οι εταιρικές οργανωτικές δομές;

Ταυτόχρονα, οι πελάτες έχουν γίνει πιο ενεργοί (και ισχυροί) συμμετέχοντες, συνεργάτες και κριτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες ή «χρήστες» είναι η ίδια η εταιρεία. Σκεφτείτε την πλατφόρμα Steam της Valve για το λογισμικό που δημιουργούν οι χρήστες και η κοινότητα. Οι πιο ζωντανές εταιρείες ξανασχεδιάζουν τα όριά τους και συνδέονται με τους συνεργάτες τους  και τους συναλλασσόμενους. Η LEGO πειραματίζεται με μια σειρά από προσεγγίσεις, από το παγκόσμιο της δίκτυο ελεύθερων σχεδιαστών μέχρι την καινοτόμο πλατφόρμα CUUSOO που σχεδίασαν οι χρήστες της.

Είναι ανάγκη περισσότερο από ποτέ οι ηγέτες να αναγνωρίσουν την αξία της ατομικής συνεισφοράς. Η προσωπική ευφυΐα, η πρωτοβουλία και το πάθος είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία μιας εταιρείας. Όμως οι ανθρώπινες αυτές αξίες δεν μπορεί να οργανωθούν ιεραρχικά από μια κεντρική εξουσία. Πρέπει να καλλιεργηθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάσουν νέα μοντέλα λειτουργίας που δίνουν έμφαση στη δύναμη του ατόμου και όχι στην εκτέλεση εντολών. Και σημαίνει επίσης ότι οι ηγέτες πρέπει να εστιάσουν στη  ενεργοποίηση και μεγέθυνση της κοινότητας αντί στην κεντρική διαχείρισή της.

Οι νέες αυτές προσεγγίσεις και τεχνολογίες είναι διαθέσιμες στον καθένα -από διεθνείς εταιρίες μέχρι νέα επιχειρηματικά σχήματα και από μεμονωμένους πρωτοπόρους μέχρι ομάδες πολιτών. Γι’ αυτό εγκαινιάζουμε το SAP Unlimited Human Potential Challenge- για να αναδείξουμε και να συγχαρούμε τα άτομα και τις οργανώσεις που εργάζονται με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών με ουσιαστικό τρόπο.

Διαβάστε ακόμη: Πώς μπορεί μια επιχείρηση να διατηρήσει τη δημιουργικότητα;

Ψάχνουμε τις πιο προοδευτικές πρακτικές και τις πιο καινοτόμες ιδέες για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν νέες ικανότητες. Για παράδειγμα, με ποιόν τρόπο θα μπορούσε μια επιχείρηση και οι ηγέτες της…

Να αντιστρέψουν την οργανωτική πυραμίδα δημιουργώντας περισσότερη αυτονομία, συμμετοχή και ευελιξία;

Να δημιουργήσουν μια κοινότητα εθελοντών, πελατών ή ανεξάρτητων αντιπροσώπων;

Να δώσουν στους υπαλλήλους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους συναλλασσόμενους μεγαλύτερο λόγο στη διαμόρφωση των πιο σημαντικών αποφάσεων της εταιρείας;

Να δώσουν φωνή στους πελάτες και τους άλλους συναλλασσόμενους για κάθε απόφαση, και να καταστήσουν σημαντικές τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις κάθε ατόμου;

Να γκρεμίσουν τα τείχη που εμποδίζουν τη συνεισφορά και να επιτρέψουν στους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους άλλους συναλλασσόμενους να συναλλάσσονται με την εταιρεία με τους δικούς τους όρους;

Να επαναπροσδιορίσουν το αντικείμενο των επικεφαλής ώστε να εστιάσουν και να επεκτείνουν την κοινότητα;

Να ξανασκεφτούν την πηγή του «ταλέντου» της εταιρείας και να επινοήσουν εξυπνότερους τρόπους για την ανάδειξη και την ανταμοιβή της ιδιοφυΐας;

Με το να μοιραστεί κανείς πραγματικά περιστατικά ή να συνεισφέρει σε μια ιδέα μπορεί να μας βοηθήσει να αρχίσουμε να επιλύουμε το πρόβλημα 0 κάνοντας όλες τις επιχειρήσεις αντάξιες του μέλλοντος (και των ανθρώπων).