Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα επιδότησης απώλειας μισθών – Παραδείγματα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα ποσά για τις αποζημιώσεις και η διαδικασία που θα ακολουθήοσυν οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές ή πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα.

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τον Ιούνιο και Ιούλιο για εργαζόμενους με κλειστές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που πλήττονται στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, επιδότηση του μισθού των εργαζομένων που θα ξεκινάει στο 60% και θα φτάνει στο 100% αν υπολείπεται του κατώτατου μισθού ο μισθός του εργαζομένου, καθώς και μια σειρά μέτρων για τους ανέργους και τους εποχιακά εργαζόμενους προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου εργασίας, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στον μηχανισμό με τον κωδικό «συν-εργασία» κράτους και επιχειρήσεων που θα ισχύσει από τις αρχές Ιουνίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις των οποίων ο τζίρος μειώθηκε τουλάχιστον 20% κατά την περίοδο της κρίσης.

Ειδικότερα, επεκτείνονται οι αναστολές συμβάσεων για το 100% των εργαζομένων, για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται τον Ιούνιο και Ιούλιο. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση έως 534 ευρώ κατ΄αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής. Επίσης δικαιούνται πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού. Αντίθετα οι άλλες επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν μέχρι και το 60% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Για την ένταξη στο μέτρο της επιδότησης μισθού, ισχύουν τρεις βασικές προϋποθέσεις:

-Απαγορεύεται να μεταβληθεί το είδος της σχέσης εργασίας, θα πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί η σύμβαση πλήρους απασχόλησης

-Απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου που είναι ενταγμένος στον μηχανισμό

-Απαγορεύεται η μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

Oι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν με μειωμένο ωράριο (τουλάχιστον δύο εβδομάδες το μήνα) με αποτέλεσμα να μειωθεί ο μισθός τους έως και 50% θα λάβουν κρατική επιδότηση. Ο κομμένος μισθός θα επιδοτηθεί κατά 60%.

Δηλαδή αν ο εργαζόμενος αμείβεται με 1300 ευρώ και λάβει τα μισά 650 λόγω μειωμένου ωραρίου, το κράτος θα καταβάλλει τα 390 με αποτέλεσμα η απώλεια να περιοριστεί στα 240 ευρώ. Όριο ασφάλειας θα είναι ο βασικός μισθός, καθώς το τελικό ποσό των εργαζόμενων δεν θα μπορεί να υπολείπεται από τα 650 ευρώ.

Δηλαδή εάν η αμοιβή μετά τις μειώσεις υπολείπεται του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου έως το ποσό των 650 ευρώ.

Για παράδειγμα, αν ο εργαζόμενος έχει μισθό 1.000 ευρώ και μειωθεί ο χρόνος εργασίας του κατά 50% θα λαμβάνει από τον εργοδότη 500 ευρώ και από το κράτος 300 ευρώ, δηλαδή το 60% των υπολειπόμενων 500 ευρώ.

Τελικώς ο μισθωτός θα εισπράττει 800 ευρώ συνολικά. Εάν όμως ο ίδιος εργαζόμενος αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και μειωθεί ο χρόνος εργασίας του κατά 50% θα λαμβάνει από τον εργοδότη το 50% του καθαρού μισθού και από το κράτος το υπόλοιπο 50%, δηλαδή θα καλύπτεται το 100% της απώλειάς του, καθώς ο μισθός του δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου μισθού. Ο καθαρός κατώτατος μισθός των 650 ευρώ μετά τις εργατικές και εργοδοτικές εισφορές, τις οποίες θα υποχρεούται να καταβάλει εξ ολοκλήρου και στο ακέραιο ο εργοδότης, είναι 550 ευρώ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο εργοδότης θα καλύπτει τα 275 ευρώ και το κράτος τα υπόλοιπα 275 ευρώ.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Δηλαδή στο πρώτο παράδειγμα, ο εργοδότης θα καλύπτει τις εισφορές για τα 1.000 ευρώ και στο δεύτερο παράδειγμα τις εισφορές για τα 650 ευρώ.

Σχετικά άρθρα