Πόσα χρήματα εγκρίνει κάθε τράπεζα για εμβάσματα στο εξωτερικό

Πόσα χρήματα εγκρίνει κάθε τράπεζα για εμβάσματα στο εξωτερικό

Τα όρια των χρημάτων καθημερινά για πληρωμές εισαγωγών ανά τράπεζα.

Την αξία των εισαγωγών που θα μπορεί να εγκρίνει ανά ημέρα η ειδική υποεπιτροπή που έχει συσταθεί σε κάθε τράπεζα ορίζει απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «το συνολικό εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, ανακατανέμεται στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) ως ακολούθως:

-ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ε ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε: 5.000.000 ευρώ

-ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε: 5.000.000 ευρώ

-ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 450.000 ευρώ

-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε: 5.000.000 ευρώ

-ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E: 5.000.000 ευρώ

-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε: 60.000 ευρώ

-AEGEAN BALTIC BANK A.T.E: 60.000 ευρώ

-CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε: 0

– ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε: 100.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ: 60.000 ευρώ

-ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ: 200.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε: 60.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε: 60.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε: 60.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε: 60.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ − ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε: 60.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε: 60.000 ευρώ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε:. 60.000 ευρώ

-BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 0

-FCA BANK GmbH 0

-UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS S.A. 0

-OPEL BANK GmbH 0

-FCE BANK, plc 0

-THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 120.000 ευρώ

-HSBC BANK PLC 230.000 ευρώ

-UNICREDIT BANK A.G. 120.000 ευρώ

-ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 0

-CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED: 120.000 ευρώ

-VOLKSWAGEN BANK GmbH 0

-BMW AUSTRIA BANK GmbH 0

-MERCEDES−BENZ BANK POLSKA SA 0

– DEUTSCHE BANK AG 0

-CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 0

-FIMBANK PLC. 0

-HSH NORDBANK AG 0

-BANK SADERAT IRAN 0

-BANK OF AMERICA N.A. 20.000 ευρώ

-KEDR OPEN JOINT−STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 20.000 ευρώ

-T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 20.000 ευρώ

-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 0

Το εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων, αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

-από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και

-εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται ανά Π.Ι. με την παρούσα, ως ανωτέρω.

Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Π.Ι. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι.

2) για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι. Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το σύνολο των εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.

Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 ευρώ, η οποία απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση τιμολογίου, δεν ισχύει το ως άνω μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Π.Ι